V ČR nebyl od jara zjištěn žádný další případ ptačí chřipky

Preventivní opatření vyhlášená Státní veterinární správou zůstávají i nadále v platnosti.

I nadále se vyšetřují hromadné úhyny volně žijících ptáků, chovatelé musejí věnovat pozornost zdravotnímu stavu své drůbeže a každé změny zdravotního stavu musí hlásit místně příslušné krajské veterinární správě.
Výskyt aviární influenzy, především v jarních měsících, byl zaznamenán u volně žijících ptáků ve 14 členských zemích EU – Řecko, Itálie, Slovinsko, Rakousko, Německo, Maďarsko, Francie, Slovensko, Švédsko, Polsko, Dánsko, ČR, Velká Británie a Španělsko.
V současné době hlásí Maďarsko 29 ohnisek v chovech drůbeže, a přesto, že již zde bylo utraceno na milion kusů ptáků, nelze říci, že by situace byla plně pod kontrolou. V Rumunsku hlásí od dubna 130 ohnisek nákazy v chovech drůbeže.
V Evropě byla ptačí chřipka zaznamenána u volně žijících ptáků, i v chovech drůbeže, ale k nakažení člověka nedošlo. Je to velmi málo pravděpodobné, především díky zcela odlišnému způsobu chovu drůbeže než v jihovýchodní Asii, kde byly zaznamenány smrtelné případy u lidí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *