V ČR platí všechna opatření proti ptačí chřipce, která se průběžně přijímala od r. 2003 v souladu s rozhodnutími EU

Opatření zahrnují zákaz dovozu drůbeže, ptáků, vajec a neošetřeného peří ze zemí s výskytem chřipky a monitoring.

Mezi další opatření, která Státní veterinární správa sdělila chovatelům počátkem letošního září, patří doporučení týkající se zamezení vstupu do chovů nepovolaným osobám, zasíťování oken a větracích otvorů, přípravy dezinfekční rohože před vstupy do hal a vjezdů a hlášení zvýšených hromadných úhynů drůbeže, popřípadě i volně žijícího ptactva. V současné době Státní veterinární správa tato doporučení rozšiřuje; doporučuje každodenně kontrolovat zdravotní stav drůbeže a ostatních ptáků. Další doporučení se týkají povinnosti chovatelů, kteří chovají drůbež jako podnikatelé – hlášení příslušným krajským veterinárním správám nechutenství drůbeže (pokles spotřeby krmení a vody o více než 20 %), pokles snášky o více než 5 % během dvou dnů a hlásit zvýšení úhynu o více než 3 % v průběhu jednoho týdne. V případě potvrzení vysoce patogenního viru na území některé členské země EU bude opět svoláno jednání Ústřední nákazové komise k projednání dalšího postupu a přijetí opatření k zamezení zavlečení aviární influenzy na území ČR.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *