V ČR ubývá skotu, rozšiřují se pouze stáda masných krav

Po roce 1989 v České republice ubývá skotu, jeho stav klesl za posledních 15 let o 60 procent na 1,4 milionu kusů.

Hovězí dobytek je základem zemědělství a omezování jeho chovu, způsobené hlavně nízkými výkupními cenami masa i mléka, má řadu negativních důsledků. V posledních letech se však rozšiřují stáda krav na produkci masa. Jejich počet se mezi lety 1999 až 2005 více než zdvojnásobil (141.000 kusů). Kvůli převážně nízkým farmářským cenám mléka i hovězího masa se chov skotu nevyplácel. Od roku 1989 výrazně klesla spotřeba hovězího masa. Důsledkem úbytku skotu je nadprodukce obilí, které se nezužitkuje jako krmivo. Za posledních deset let vznikl přebytek 1,3 milionu tun obilí z celkové domácí úrody vlivem poklesu stavů skotu a prasat.
Negativem je také klesající produkce statkových hnojiv, která pak zemědělci musí nahrazovat hnojivy průmyslovými.
Příznivé je rozšiřování chovů masných krav. Hovězí maso je jedna z mála živočišných komodit, jejíž produkci lze zvyšovat, protože EU není v tomto druhu masa soběstačná. Do systému chovu bez tržní produkce mléka bývají vedle specializovaných masných plemen zařazovány i kříženky a kříženci s dojnými či kombinovanými plemeny.
S chovem masných plemen skotu se v České republice začalo ve větší míře až po roce 1990 a díky velmi dobré prvotní podpoře ze strany státu se stavy začaly poměrně rychle zvyšovat.
Drtivá většina zpracovatelů není ochotna za vyšší kvalitu zaplatit, mnoho kvalitního skotu se proto z tuzemska vyváží do zahraničí. Zpracovatelé nejeví o lepší hovězí z masných plemen zájem, protože na odbyt jde levnější vepřové či drůbeží.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *