V Evropě přibývá ptactva, které není vázáno na konkrétní typ prostředí, populace zbývajících druhů však klesají

Počet ptáků v Evropě sledují ornitologové v 18 zemích.

Podle monitoringu běžných druhů přibývá v Evropě nespecializovaných ptáků, polních a lesních je však méně; od r. 1980 do r. 2003 klesla početnost polních druhů o 28
procent a v lesích ubylo 13 procent ptáků. Velikost ptačích populací patří mezi ukazatele biologické rozmanitosti Evropské unie. Sčítání ptáků v terénu provádějí vyškolení dobrovolníci a amatérští ornitologové. Jejich výsledky kontroluje Česká ornitologická společnost, která koordinuje program pro celou Evropu. V posledních letech se množství ptáků v České republice snižuje vlivem intenzifikace zemědělství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *