Vakcinace proti katarální horečce ovcí

Chovatelé vakcinaci opět nehradí, náklady na očkování proti katarální horečce nese stát

Dnem 13. 3. se chovatelům skotu, ovcí a koz starších tří měsíců, chovaných jako hospodářská zvířata nařizuje povinné očkování na celém území ČR. K očkování a přeočkování bude použita inaktivovaná vakcína určená k očkování proti katarální horečce ovcí vyvolané sérotypem 8 – ZULVAC® 8 Bovis pro skot a ZULVAC® 8 Ovis pro ovce a kozy.

Očkování musí být provedeno nejpozději do 30. 4. Opakovaně se budou očkovat i ta zvířata, která byla očkována již v loňském roce. Chovatelé musejí zabezpečit toto povinné očkování a přeočkování, které fakticky provede soukromý veterinární lékař.

Dále veterinární opatření obsahuje podmínky pro evidenci a případné přesuny, vždy musí přemístěné očkované zvíře provázet doklad, informace, o provedeném očkování.

Místně příslušné krajské veterinární správy mohou po posouzení rizik a vyhodnocení konkrétní situace povolit výjimku, jde zejména o zvířata, která jsou určena k poražení do konce roku 2009, nebo která budou do 3 měsíců vyvezena ze země, popřípadě se jedná o býky ve schválených inseminačních stanicích.

Plné znění tohoto mimořádného veterinárního opatření lze nalézt na webových stránkách Státní veterinární správy ČR, bude zveřejněno v Českém rozhlase a za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední dece Ministerstva zemědělství ČR.

Cílem tohoto opatření – vakcinace – je zamezit šíření nebezpečné nákazy katarální horečky ovcí a tím zabránit velkým ekonomickým ztrátám, které může tato nákaza vyvolat. Dalším cílem je rovněž umožnit obchodování se zvířaty v rámci EU.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *