Ve Francii a Velké Británii byl prokázán v chovu bažantů pseudomor

Příčinou infekce byl kontakt s divoce žijícími ptáky.

Newcastleská choroba byla zjištěna na jedné farmě v jihoanglickém West Horsley, Surrey. Případ vážného podezření na výskyt stejného onemocnění na farmě ve východofrancouzském St-Mars-de-Coutais, který s britským podnikem spolupracoval, je doposud předmětem šetření. V chovu bažantů pro účely lovu bylo po prokázání nákazy utraceno přibližně 11 000 kusů. Byla nařízena a provedena i další ochranná opatření a kontrolní vyšetření. Další dodávky pernaté zvěře byly pozastaveny. V Anglii bylo utraceno asi 35 000 koroptví a 20 000 bažantů. Poslední případ výskytu newcastleské choroby byl zjištěn ve Velké Británii v r. 1997 a ve Francii v r. 1999.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *