Vědci chtějí sestavit komplexní genetický klíč k určování druhů

Vědci mezinárodního vědeckého týmu začali pracovat na projektu kódování druhů „Barcode of Life Initiative“ - „Přiřazení genetického čárového kódu" ke každému rostlinnému či živočišnému druhu na planetě. Odborníci zabývající se genetikou chtějí z každého druhu rostliny nebo živočicha na Zemi získat sekvenci DNA a její kód uložit do největší databáze svého druhu včetně fotografií a vědeckých informací.

Vědci pracující na projektu doufají, že genetická identifikace každého druhu urychlí identifikaci nových druhů standardním způsobem v celosvětovém měřítku. Z odhadovaných deseti milionů druhů živočichů a rostlin byla identifikována méně než pětina. Zatím je známo zhruba 1,7 milionu druhů, ale předpokládané množství druhů se pohybuje okolo deseti až 30 milionů. K projektu kódování druhů pro genetické kódování CBOL se připojily univerzity, muzea, zoologické zahrady a vládní organizace z celého světa. Sdružení CBOL má zatím asi 50 členů ve zhruba 25 zemích světa a jejich počet roste. Informace mohou napomoci i při určování choroboplodných zárodků, bacilonosičů a škůdců a umožní snadněji sledovat ohrožené druhy. Projekt je rozvržen do tří fází: v první budou do roku 2010 přiřazeny genetické kódy k 10 000 známým druhům ptactva; ve druhé fázi bude geneticky označeno 23 000 druhů mořských a sladkovodních ryb a během třetí fáze 8000 druhů rostlin ve středoamerické Kostarice.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *