Veterináři nikomu hlavu neutrnou

Ještě než začala platit novela veterinárního zákona č. 131/2003, která nabyla účinnosti od počátku letošního července, upozorňovala Státní veterinární správa ČR, že všichni, kdo nějakým způsobem získávají, zpracovávají a manipulují s živočišnými produkty a uvádějí je do oběhu, musejí požádat svou místně příslušnou krajskou, popřípadě městskou veterinární správu o schválení a registraci.

Od té doby tak učinila Státní veterinární správa mnohokrát, ústy Josefa Holejšovského, ústředního ředitele, formou tiskových zpráv či formou výzev samotných krajských veterinárních správ. Efekt ale není zatím bohužel velký a čas ubíhá. Povinnost se týká zejména zpracovatelů masa a mléka, ale i těch, kdo prodávají své produkty tzv. ze dvora.
Uvážíme-li, že požádat se musí do konce roku a přitom je potřeba počítat s určitými nutnými úředními úkony, je opravdu nejvyšší čas. Například v Praze je podle Antonína Kozáka, ředitele Městské veterinární správy, asi 2 000 dozorovaných provozů. Pokud jich většina požádá o schválení v prosinci, celá řada z nich nebude moci pokračovat ve své činnosti po prvním lednu 2004. Stará osvědčení ke konci roku končí. Praha město má na toto množství k dispozici 14 lidí. A obdobná situace bude i v „krajích“.
Ten, kdo nebude mít provoz schválený, musí počítat s tím, že u něj nebude moci fungovat státní veterinární dozor, a takovou produkci, bez dozoru, nemůže umísťovat na trh. Toto nebezpečí Státní veterinární správa již mnohokrát avizovala. Od prvního ledna také budou muset mít potravinářské výrobky označení o zdravotní nezávadnosti, a to není možné pochopitelně dát na výrobek z provozu, který nebyl schválen a který není pod státním veterinárním dozorem.
To, že některé provozy budou čekat se žádostí do konce roku, je falešná kalkulace, lze z toho spíš vyvodit, že po novém roce asi nehodlají ve své činnosti pokračovat.
Na druhou stranu lze utvrdit dozorované subjekty, že Státní veterinární správa nemá zájem bezdůvodně schválení neudělit. Nemá ani žádný „tajný rozkaz“ řady zpracovatelů z moci úřední snížit. Věříme, že pro poctivé producenty a zpracovatele půjde v podstatě o formalitu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *