VI. Kábrtovy dietetické dny

Dne 5. května 2005 se v Kloboukově pavilonu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno konala konference s mezinárodní účastí o zdravotní nezávadnosti a produkční účinnosti krmiv.

Konference se zúčastnili přednášející z České republiky, Slovenska, Polska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny. Jak z podtitulu konference vyplývá, byla zaměřena na otázky zdravotní nezávadnosti krmiv s vlivem na produkční zdraví zvířat a bezpečnost potravin a na problematiku dietetiky a hygieny krmiv včetně aspektů vázaných na měnící se legislativu. Celkem bylo pro konferenci připraveno šedesát odborných sdělení ve formě přednášek či posterů, které jsou obsahem 324 stran sborníku z konference včetně inzerce firem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *