Více peněz na tlumení nebezpečných nákaz

Evropská komise navrhla zvýšit oproti letošnímu roku o 41 milionů eur sumu, která by byla v příštím roce vynaložena na tlumení zvířecích nákaz. Z celkových 188 milionů eur by České republice mohlo připadnout více než 4,7 milionu korun.

Podstatný díl této finanční částky připadne na tlumení transmisivních spongiformních encefalopatií. Více než 98 milionů má být vynaloženo na tlumení BSE, především na spolufinancování testů, jimž se musí podrobit veškerý jatečný dobytek starší 30 měsíců, každé uhynulé či nuceně poražené dobytče starší 24 měsíců a všechny podezřelé kusy bez ohledu na věk. S dalšími 33 miliony eur se počítá na boj proti klusavce.
EU rovněž přispěje 55 miliony na 82 programů, zaměřených především na desítku nebezpečných onemocnění, například brucelózu, salmonelózu, tuberkulózu, vzteklinu či mor prasat.
ČR by mohla získat až 2,5 milionu eur na potírání BSE, 1,7 milionu na monitoring TSE, 400.000 eur na tlumení vztekliny či 100.000 na mor prasat.
Komisař pro zdraví a ochranu spotřebitele David Byrne zvýšení výdajů na tento účel vysvětluje tím, že zdraví zvířat je klíčem k bezpečným potravinám a dnešní rozhodnutí odráží naše dlouhodobé závazky podporovat sledování výskytu nemocí, preventivní zásahy a vykořenění chorob.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *