Vláda schválila navýšení rozpočtu MZe

Vláda schválila dne 8. června návrh navýšení letošního rozpočtu ministerstva zemědělství z Pozemkového fondu o 1,1 miliardy. Peníze z prostředků fondu mají být použity na národní spolufinancování unijního Programu rozvoje venkova a k podpoře tuzemských chovů prasat. Národní prostředky na spolufinancování schválené v rozpočtu kapitoly pro resort zemědělství na rok 2011 neumožňují čerpání prostředků Evropské unie v plném rozsahu. Vyplácení nárokovaných dotací, které je MZe povinno vyplácet na základě smluv uzavřených s EU prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), bude problematické. Ministerstvem ustavená pracovní skupina začátkem roku vyhodnotila jako nejpřijatelnější možnost pomoci chovatelům prasat využití národních dotačních programů, konkrétně dotačního programu Nákazový fond. Ministr zemědělství chce ještě do konce prvního pololetí spustit zhruba sedm programů na podporu upadajících chovů prasat a kuřat v Česku. V některých z programů budou moci chovatelé získat desítky, v jiných stovky milionů korun.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *