Vláda schválila novelu zákona o potravinářské inspekci

Právní úprava má mimo jiné umožnit rychlejší reakce státu v případě potravinových krizí. Nově navrhovaná opatření mají zvýšit efektivitu kontroly a ochrany spotřebitelů.

 Územní inspektoráty SZPI mají mít nově například možnost ukládat opatření   i mimo jejich územní působnost v případech, že mají podezření, že obchodní řetězec prodával nebezpečnou potravinu v dalších regionech. Podobně má být regionálním pobočkám inspekce umožněno vydávat opatření přesahující územní působnost v případech, kdy mají podezření, že stejnou nebezpečnou potravinu prodává více různých subjektů.
Novela má inspekci nově umožnit také zastavení prodeje potravinářských výrobků v případě, že jsou nejakostní nebo klamavě označené. Rozšířena na nejakostní či klamavě označené produkty má být také možnost provádět rozbory výrobku v laboratoři na náklady výrobce či prodejce. Toto opatření bylo dosud využitelné také jen u nebezpečných výrobků.
Inspekce má mít nově také možnost zakázat užívání prostor osobě, která odmítne vpustit její inspektory do provozu. Nyní může být podnikatel, který kontrolu inspektorům neumožní, opakovaně pokutován. SZPI mu však nemůže zakázat vstup do výrobny či skladu, v němž může vyrábět či přechovávat nebezpečné produkty.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *