Všechny potraviny, které přicházejí na trh v rámci EU musí být označeny oválným razítkem

V horní části oválného razítka musí být zkratka země původu (např. Česká republika nebo CZ) a vedle nebo uprostřed razítka veterinární schvalovací číslo podniku; v dolní části zkratka EHS.

Číslice a písmena musí být dostatečně čitelná a materiál použitý ke značení (barva) musí vyhovovat hygienickým požadavkům. Jde-li o barvu, musí jít o barvu pro potraviny.
Označení mléčných výrobků v oválném razítku vychází z vyhlášky č. 203/2003 Sb. v platném znění, která nabyla účinnosti dnem jejího vyhlášení tj. 30. 6. 2003. Ve vztahu k označování zdravotní nezávadnosti mléka a mléčných výrobků neprošla tato vyhláška žádnou změnou.
Varianty pro umístění povinných údajů v oválném razítku:
1) v horní části velkými písmeny psaná zkratka České republiky (CZ) jako státu odesílatele a veterinární schvalovací číslo podniku, v dolní části velkými písmeny psaná zkratka EHS nebo
2) v horní části velkými písmeny psaný název státu odesílatele (Česká republika), ve střední části veterinární schvalovací číslo podniku, v dolní části velkými písmeny psaná zkratka EHS nebo
3) v horní části velkými písmeny psaná zkratka České republiky (CZ) jako státu odesílatele, ve střední části veterinární schvalovací číslo podniku, v dolní části velkými písmeny zkratka EHS.
Výrobky určené na náš trh musí být označené kruhovým razítkem, které obsahuje: CZ, schvalovací číslo a místo zpracování v dolní části – územně správní jednotka (kraj).
Od 1.1.2006 nabudou účinnosti tzv. hygienické balíčky (Nařízení Evropského parlamentu EP a Rady č. 853/2004/ES a 854/2004/ES). Podle těchto předpisů dojde ke změně výše uvedeného údaje ve značce zdravotní nezávadnosti EHS údajem ES. Provozovatelé potravinářských podniků mohou podle Nařízení EP a Rady č. 853/2004 ES přílohy II oddílu I části B nadále používat zásoby a materiál, které objednali před vstupem tohoto nařízení v platnost, a to až do vyčerpání zásob nebo nutnosti výměny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *