Výskyt salmonel v EU

Ve skandinávských zemích byl zjištěn nízký výskyt salmonel v ostatních evropských zemích byly nálezy mnohem vyšší.

Ve třetině německých drůbežářských podniků s kapacitou vyšší než 1000 nosnic byly prokázány salmonely.
Ve skandinávských zemích byl zjištěn nízký výskyt salmonel v chovu okolo 1 % a v ostatních evropských zemích byl naopak prokázán výskyt vyšší, a to v 65 % drůbežářských podniků, produkujících konzumní vejce. Tyto údaje byly uveřejněny v nejnovější studii, jejíž vypracování si objednala Evropská Komise. Analýze zamoření chovu nosnic bylo podrobeno celkem 25 evropských zemí. Celkem byly jen v Německu odebrány vzorky prachu a exkrementů z 563 chovů. Podle prvních získaných analýz je zřejmá existence vzájemného vztahu mezi zamořením chovu salmonelami, velikostí zemědělského podniku a formou chovu. Ve větších podnicích s kapacitou vyšší než 3 000 nosnic a v podnicích s klecovým ustájením byl častěji zaznamenán výskyt salmonel v porovnání s menšími podniky a podniky, které uplatňují voliérový nebo podlahový způsob chovu nosnic. Počet salmonelových infekcí se v celoevropském měřítku snižuje. Výskyt salmonelových zárodků u nosnic je ale nutné dále redukovat tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost potravin pro finálního spotřebitele.
Údaje obsažené ve studii by měly posloužit jako základna pro přijetí dalších opatření s platností po celé EU. Německo se nachází těsně pod celoevropským průměrem výskytu salmonel v chovech nosnic, který činí 31 %; rizikové kmeny S. enteritidis a S. typhimurium tento evropský průměr mírně převyšují.
DLG-Mitteilungen, 2006;8:11.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *