Využití doplňkové a nekonvenční péče o zdraví zvířat – 2005

V pátek 17. 6. 2005 se v Českých Budějovicích v areálu Jihočeské univerzity konal již 5. ročník vědecké konference s mezinárodní účastí zaměřený na doplňkovou a nekonvenční péči zvířat.

Organizace se opět zhostila veterinární sekce České lékařské homeopatické společnosti v Praze a Ústav anatomie a fyziologie hospodářských zvířat Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dopoledne se konala vědecká konference, do které byly přijaty příspěvky se sdělením originálních empirických či teoretických výsledků v dané oblasti, v odpoledních hodinách navázal seminář s praktickými zkušenostmi z oblasti nekonvenční léčby zvířat. Motem semináře bylo rčení „Lékař léčí, Příroda uzdravuje“.
Na konferenci byly hodnoceny fyzikální vlivy na zdraví zvířete, vliv různých přírodních látek přidávaných do krmení na zpevnění zdravotního stavu zvířete a dva příspěvky se týkaly léčby – devitelizace karcinomu mléčné žlázy u fen a homeopatie v dermatologické praxi. V dopolední části přednášela kolegyně MVDr. Mária Fialkovičová z Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košicích s příspěvkem „Homeopatia jako neocenitelná súčasť dermatologickej terapie“. Na košické univerzitní klinice tímto způsobem ošetří asi 30 % dermatologických pacientů a homeopatie se vyučuje na univerzitě jako nepovinný předmět.
Odpoledne vyslechli přítomní účastníci příspěvky výhradně z oblasti léčby (homeopatie, autoisopatie, různé techniky masáží, přirozená úprava kopyt koní, elektroakupunkturní diagnostika nemocí, komplexní přístup k řešení problematiky nežádoucího močení koček). nejdůležitější je postoj k majitelům, který se v různých obměnách objevoval ve všech příspěvcích: umožněte svým zvířatům co nejpřirozenější prostředí, vnímejte jejich požadavky na prostředí a denní rytmus, jen tak se vyhnete větším zdravotním problémům. Většina metod z nekonvenční oblasti je harmonizující, posilující a vyžaduje opravdu větší spolupráci ze strany majitele než konvenční metody léčby. Mnohdy je nutné vyjít z rutinních postupů myšlení a žití, z většinového pohledu na sebe a své okolí, změnit své zvyky a návyky a tak poskytnou zvířeti větší prostor, včetně prostoru k uzdravení.
Podrobněji se můžete seznámit s obsahem konference prostřednictvím sborníku, který vydala Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; je k dispozici jak v CD formě (možno zaslat poštou, objednávky na níže uvedené adrese), tak v tištěné formě (k zapůjčení v knihovnách, ISBN 80-7040-776-X). Vybrané příspěvky jsou postupně zveřejňovány v časopise Homeopatické listy (např. č. 3 a 4/2005).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *