XVIII. konference mladých vědeckých pracovníků

Letošní konference proběhla již tradičně koncem května v pavilonu prof. Lenfelda, VFU Brno. Studenti doktorského studijního programu prezentovali své výsledky v jednotlivých sekcích.

 

Přednášky studentů byly zaměřeny na obor hygiena a technologie potravin, výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetábilií, veterinární ekologie, veřejné veterinářství a ochrana zvířat, veterinární toxikologie a toxikologie potravin, choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad. Konference byla zakončena vyhlášením nejlepších odborných prací studentů.

Konferenci připravili zaměstnanci Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, FVHE, Ústav hygieny a technologie mléka, Oborová rada pro hygienu a technologii potravin, ve spolupráci se zaměstnanci z Koordinačního místa pro vědeckou a technickou spolupráci s EFSA V ČR a Ministerstvem zemědělství. Na akci se sponzorsky podílel časopis Maso. *

Podrobnější informace najdete v červnovém čísle časopisu Veterinářství.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *