XXII. výroční konference ČAVLMZ

Dermatologie s humorem a nadhledem = John Angus Odborný program XXII. výroční konference ČAVLMZ (České asociace veterinárních lékařů malých zvířat) začal už v pátek ráno, kdy proběhl druhý ročník endoskopického workshopu, který odborně zaštítil a i vedl docent Michal Vlašín spolu s profesorem G. Dupré, přednostou chirurgické kliniky Veterinární univerzity ve Vídni.

Skupina dvanácti kolegů, kteří se na svých pracovištích věnují endoskopii, se během dne dozvěděla mnoho nového z oblasti laparoskopie dutiny břišní a torakoskopie. Po teoretickém úvodu se účastníci rozdělili do dvou skupin, první se věnovala na dry-lab práci s fantomy, druhá pak na wet-lab endoskopovala na prasničkách, kde si všichni mohli vyzkoušet např. odběr bioptátů, kardiocentézu a podobně. Po obědě se obě skupiny vyměnily, takže si každý účastník „osahal“ opravdu vše. Akce probíhala na půdě královéhradecké Aeskulap Academy a kolegové byli s úrovní spokojeni a rádi by si v budoucnu své znalosti ještě prohloubili.

Vlastní výroční konference začala sobotním hlavním programem na téma Nové směry v dermatologii a otologii. Už jsme to několikrát zmínili, že opravdu není snadné sestavit atraktivní program a přemluvit k účasti kvalitní přednášející. Letos se nám po osobních zkušenostech (několik přednášek v Orlandu na severoamerické konferenci TNAVC) podařilo pozvat k vystoupení doktora Johna Anguse z Pasadeny. Opravdu můžeme tvrdit, že nezklamal, protože své přednášky prokládal kromě vynikajících odborných sdělení i až komediálními skeči, žertíky s publikem a dobromyslnými narážkami na svého staršího kolegu a přítele, doktora Craiga Griffina. John Angus nebyl nadarmo zvolen před několika lety nejlepším spíkrem severoamerické NAVC a tato pocta má velikou váhu, kterou u nás téměř ani neumíme docenit. Přednášky dr. Anguse, který je diplomovaný ACVD, všechny přítomné přesunuly plně do 21. století, protože v dermatologii už neplatí to, co se tradovalo ještě poměrně nedávno. John Angus nám nesmírně přehledně podal nové poznatky z diagnostiky i terapie atopické dermatitidy (mimo jiné) a uvedl v novém světle otitidy v celé jejich složité jednoduchosti. V sobotním odpoledni mu sekundovali s vlastními názornými přednáškami doc. M. Vlašín (chirurgie ucha a okolí) a dr. Pavel Proks se zobrazovacími technikami. Z mého pohledu moderátora ve zcela zaplněném sále převládaly kolegyně, zejména mladších ročníků. Otázky na přednášející jen pršely a někdy bylo i těžké diskusi včas ukončit.

O poschodí níže v Eliščině sále souběžně probíhal program pro střední veterinární stav. Celodenní program byl rozdělen do dvou hlavních částí. Dopolednímu vévodil dr. Aleš Tomek z brněnské kliniky Jaggy se svou neurologií, tentokrát zaměřenou zejména na postraumatického pacienta s poraněním hlavy, páteře a následnými neurologickými deficity. Odpolední část pak byla plná návodů a doporučení  Renaty Sýkorové o umění komunikace. Cílovým objektem byl komplikovaný pacient a komunikace s ním.

Po náročném rautu s vystoupením kapely T4 nebylo jednoduché přijít v neděli včas na přednášky v jednotlivých sekcích – chirurgické, oftalmologické, kardiologické a dermatologické, které opět velel John Angus. V malém sále se opět nadšené auditorium dozvědělo mnoho nového a málem ani nevybyl čas na oběd.

V posledních měsících se aktivizuje skupina se zájmem o onkologii a její představitelé přijali pozvání oftalmologů na společné zasedání a náplň oftalmo-onkologické sekce byla na světě. Hlavní přednášející dr. Claudia Busse, dipl ECVO, přehledně prezentovala problematiku onkologie psů a koček z hlediska oftalmologa a dr. O. Škor ji doplnil názorem onkologa. Toto interdisciplinární sezení bylo po řadě dotazů završeno zajímavými kazuistikami o použití ultrasonografie ve veterinární oftalmologii (P. Gbelec) a o možnostech laseroterapie u očních pacientů (T. Zavadilová, J. Beránek).

Letošní XXII. výroční konference ČAVLMZ se tedy po právu zařadila do kategorie těch nejúspěšnějších a nejnavštívenějších a nám nezbývá než pilně pracovat na programu té příští.*

Pavel Štellar, past-president ČAVLMZ

Jiří Beránek, prezident ČAVLMZ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *