YAL® – zkušenosti s novým přístupem při řešení obstipací u malých zvířat

Diagnostický a terapeutický přípravek německé firmy Trommsdorff Yal® sol. reo. je v humánní medicíně v ČR používán od roku 1996. Od té doby našel uplatnění v různých oborech a specializacích a téměř všude nahradil nepříjemnou proceduru očistného klyzmatu. Účinnou látkou Yalu je sorbitol (cukernatý alkohol) v hypertonickém roztoku, který způsobuje vyvázání vody z lumen střeva na základě osmotického tlaku, a tak dochází k rozmělňování obsahu střeva. Další složkou tohoto přípravku je Docusatum natricum, které způsobuje vyčištění mikroklků od zbytků nečistot vzlínáním roztoku aborálním směrem. V praxi se projevuje pěnivým efektem po protřepání.
Na myšlenku jeho uplatnění ve veterinární praxi nás přivedli sami veterinární lékaři, kteří hledají nové výhodnější a účinnější metody, možnosti nebo přístupy v diagnostice a terapii. Na informace o Yalu a jeho využití ve veterinární praxi jsem se zeptal MVDr. Jaroslava Kozumplíka z veterinární ošetřovny v Lounech.

Ve kterých indikacích je vhodné použít Yal ve veterinární praxi?
Začnu trochu z jiné strany. Ve veterinární medicíně není pro malá zvířata, tj. psy, žádný srovnatelný přípravek, takže jsem Yal velmi uvítal. A teď k vaší otázce – možnost použití vidím ve třech směrech:
1. kurativní – zejména u psů u alimentárních obstipací, u koček rovněž u alimentárních obstipací, ale i obstipací typu trichobezoázy,
2. příprava před diagnostickými zákroky, tj. RTG, UZ,
3. příprava před operacemi na GIT traktu a v oblasti rekta.

Jaké jsou Vaše zkušenosti z praxe, např. řešení obstipací přípravkem Yal u malých zvířat?
Moje zkušenosti jsou velmi dobré. Pomohly mi vyřešit případy, které jsem musel dříve řešit i operativně, jen s použitím přípravku Yal. Léčebně jsem jej použil u 38 psů, a to vždy úspěšně. Pouze u tří psů jsem musel přípravek aplikovat opakovaně druhý den, byla to však plemena s hmotností nad 50 kg.
Upozorňuji však na velmi důležitý fakt, a to je nutnost řádného protřepání a podání přípravku ve formě pěny.
Z mých zkušeností vím, že je potřeba přizpůsobit si originální aplikátor jednotlivým zvířatům. U psů do 20 kg aplikátor vyhovuje‚ avšak u větších plemen je nutné aplikátor velmi jednoduchým způsobem prodloužit. Prodloužení je důležité‚ protože aplikátor je krátký a zvířata přípravek z ampuly rekta vypuzují. Prodlužuji jej plastikovým humánním katétrem. U malých plemen psů a u koček jej naopak zužuji. U těchto zvířat je dávka menší a aplikuj ji mj. stříkačkou, na kterou rovněž navléknu katétr patřičné velikosti. Tento přípravek jsem úspěšně použil u devíti koček. Úspěch jsem měl i u klisny s obstipací rektální kličky, ovšem po předchozím zavodnění infuzí.

Při použití v humánní medicíně dochází po aplikaci k vyprázdnění u lidí v časovém intervalu od 30 do 60 min. Za jak dlouho se po aplikaci Yalu zvíře vyprázdní, v jaké formě z něj vyjde (zejména) kostěný trus a jaké jsou zkušenosti u koček?
Doba vyprázdnění je závislá na indikaci. Při obstipacích, tj. kurativních zákrocích, se pohybuje od 1‚5 až po 4 hodiny u psů i koček, u zmiňované klisny byl nástup za dvě hodiny. U příprav před operacemi či diagnostickými zákroky se doba vyprázdnění opravdu pohybuje mezi 30 až 60 minutami. Forma trusu při požití nadměrného množství kostí a následné obstipaci je po podáni přípravku Yal kašovité konzistence.

Důležitou informaci pro veterinární lékaře bude dávkování Yalu. Kolik roztoku per rektum je nutno aplikovat dle velikosti a druhu zvířete, příp. kdy je výhodně roztok kombinovat s infuzí?
Zjistil jsem‚ že záleží jak na velikosti, tak na druhu zvířat a jejich vnímavosti k přípravku. Mnou používané doporučené dávkování berte, prosím, jako vodítko – při tomto dávkování se totiž dostavil žádoucí efekt a zároveň jsem nezaznamenal žádné nežádoucí účinky:
kočka 3 – 5 kg 20 ml
pes do 5 kg 20ml
pes 5 – 8 kg 0,5 lahvičky (asi 35 ml)
pes do 40 kg 1 aplikátor
pes nad 40 kg 2 aplikátory
Pokud nedojde do 4 hodin k vyprázdnění, aplikuji přípravek ve stejných dávkách ještě jednou. Doporučuji kombinovat aplikaci s infuzí. U psů nad 40 kg opakuji dávku až druhý den.

Jaké výhody Vám používání Yalu přineslo v praxi?
Výhod je hned několik: je to rychlá příprava bez zdlouhavých chystání olejových klyzmat. Čistá a elegantní aplikace vede ke zmírnění obtíží samotného zvířete (a mnohdy i majitele) bez traumatizujících zákroků.
K vyprázdnění dochází, dá se říci řízeně, bez znečistění ordinace. Navíc odpadá manuální vybavování a mnohdy i operativní zákrok, a tak mi je umožněn komfort čistoty při operacích v krajině rekta. Nezanedbatelná je i přijatelná cena vzhledem ke kvalitě účinku.

Ve kterých případech není použití Yalu vhodné či je dokonce kontraindikováno?
Pro každou aplikaci léku je samozřejmě nutné stanovit přesnou diagnózu. Vzhledem k tomu, že jsem neměl žádné vedlejší účinky, držím se v tomto případě příbalové informace, tj. kontraindikací je absolutní neprůchodnost, ileus a u mláďat možnost dehydratace a minerální dysbalance.

Kde je možno Yal získat, jaká jsou jeho balení a cena?
Přípravek mají na skladě všichni distributoři humánních léčiv a Purus jako distributor humánních i veterinárních preparátů. U distributorů veterinarií: Komvet, Samohýl, Biopharm‚ Noviko je na objednávku, tzn. že vám jej dodají s několikadenním zpožděním.
Dostupné jsou dvě velikosti originálního balení, po 2 nebo 10 lahvičkách:
Yal sol. rec. 2x 67,5 ml za 138 Kč
Yal sol. rec. 10x 67,5 ml za 628 Kč
(uvedené ceny jsou bez marže distributorů).
Chtěl bych ještě říci, že v době, kdy mnoho osvědčených léků vzhledem k procházející registraci mizí, je tento přípravek opravdovým přínosem do veterinární praxe a mohu ho všem ko1egům, kteří ho ještě neznají, popřípadě ho ještě nevyzkoušeli, jen vřele doporučit.

Děkuji Vám za rozhovor.

MUDr. Miroslav Svoboda
ředitel firmy R-marK

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *