Zahraniční obchod s živými zvířaty

Podle předběžných výsledků dosáhl zahraniční obchod s živými zvířaty vyjádřený v živé hmotnosti v období od března do května přebytek u skotu 10.203 tun a drůbeže 10.030 tun. Obchod s živými prasaty byl vyrovnaný, dovezlo se pouze o 97 tun živých prasat více, než se vyvezlo. Vývoz živého skotu výrazně převažoval nad dovozem, dovezlo se 239 tun a vyvezlo 10.442 tun. Meziročně dovoz klesl o 44,5 procenta a vývoz pouze o 1,1 procenta. Dovoz živých prasat klesl o 14,7 procenta na 4900 tun, vývoz se snížil o 0,4 procenta a dosáhl 4803 tun. Živé drůbeže se dovezlo 1109 tun, vývoz dosáhl 11.139 tun. Dovoz meziročně poklesl o 22,1 procenta, vývoz naopak vzrostl o 35,3 procenta. Ceny zemědělských výrobců mléka meziročně vzrostly o 14,1 procenta. Mléko nejvyšší třídy jakosti se nakupovalo za 8,26 Kč za litr. Zdroj: ČSÚ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *