Zdroj kontaminace vody Horský pramen

V PET lahvích byl prokázán vysoký obsah toluenu

V prvních dvou týdnech v březnu Státní zemědělská a potravinářská inspekce varovala veřejnost před dvěma šaržemi kojenecké vody Horský pramen v pětilitrových baleních, u kterých byla laboratorně potvrzena kontaminace cizorodými organickými látkami (př. toluenem, chloroformem, dichlorbrommethanem aj.). Na základě laboratorních rozborů provedených akreditovanými laboratořemi, které při následné kontrole inspektorům předložil výrobce těchto kojeneckých vod, firma Jesenické prameny Nová Pláň, a.s., byl odhalen pravděpodobný zdroj kontaminace. Byly jím použité obaly.
Výrobce si nechal analyzovat preformy i z nich vyrobené pětilitrové PET lahve. Laboratoře v těchto materiálech zjistily vysoký obsah toluenu. Státní zemědělská a potravinářská inspekce všechny podklady k těmto zjištěním předala orgánům ochrany veřejného zdraví, které jsou ze zákona kompetentní ke kontrole zdravotní nezávadnosti obalů používaných pro potraviny.
Všechna zjištění SZPI se týkají pouze kojenecké vody Horský pramen v pětilitrových baleních, preformy pro výrobu obalů dvoulitrových balení pocházejí od jiného dodavatele.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *