Ze semináře Zoonózy

V rámci odborných akcí Výzkumného ústavu veterinárního lékařství VÚVeL Fest: IV. ročník odborných seminářů, proběhly v Brně dne 8. listopadu přednášky zaměřené na zoonózy. Úvodního slova se ujala manažerka projektu, MVDr. Soňa Šlosárková.

Odborný seminář v Brně ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství moderovala doc. MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D. (vedoucí oddělení bakteriologie, VUVeL). Problematikou zoonóz od farmy přes krmivo na spotřebitelský stůl (from stable to table) řešenou Státní veterinární správou se zabývala MVDr. Milada Dubská (SVS ČR). V další přednášce prezentovala MVDr. Kateřina Kučerová přednášku MVDr. Tomáše Černého (SVÚ Praha) na téma výsledky testování vybraných zoonotických agens izolovaných na základě RK 2013/652/EU v letech 2017-2017. Na nebezpečí infekčních komplikací po poranění zvířetem u lidí upozornil doc. MVDr. Jan Bartoň, Ph.D., MBA (SVÚ Olomouc). Autor podal přehled epidemiologie bakteriálních zoonóz a epidemiologie pokousání zvířetem, prezentoval psí agresivitu, rizikové faktory zvyšující pravděpodobnost infekce rány po pokousání, včetně horečky z krysího kousnutí. S aktualizovanou diagnostikou a konfirmací Listeria monocytogenes a Listeria spp. podle novely evropské normy obeznámila přítomné posluchače RNDr. Hana Bulawová (SVÚ Jihlava). Byl podán přehled výskytu listerií v potravinách u nás i v zahraničí. Zoonotický význam patogenních Escherichia coli v ČR i ve světě uvedla MVDr. Ivana Koláčková, Ph.D. (NRL pro oblast E. coli). Detekce těchto bakterií vyžaduje kombinaci kultivačních a molekulárně biologických metod.*

Podrobnější informace o tomto semináři najdete v prosincovém čísle časopisu Veterinářství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *