Zemědělský výbor hlasoval o pozměňovacích návrzích značení potravin

Stejné údaje, které požaduje unijní legislativa u výrobců balených potravin, by podle návrhu měly být také u nebalených potravin, jako jsou třeba krájené salámy i u potravin zabalených bez přítomnosti spotřebitele.

Návrh zákona, který je označován za největší změnu potravinové legislativy za 15 let, zvyšuje i některé sankce. Maximální pokuta za nedodržení požadavků na označování potravin nebo kvalitativní parametry se má zvýšit ze současných tří na deset milionů korun. Novela také počítá se zavedením nahlašovací povinnosti pro dovozy vybraných potravin rostlinného původu. Podobnou povinnost již mají dovozci živočišných produktů.
Zákon také navrhuje, aby na kvalitu zvěřiny v celém potravinovém řetězci dohlížela Státní veterinární správa místo hygieniků, a to včetně nabídky zvěřiny v restauracích a jídelnách. Vláda argumentuje tím, že veterinární inspektoři jsou největšími odborníky na tuto problematiku.*
Zdroj: www.ctk.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *