Zkoumání množství akrylamidu v potravinách

Potravinářský průmysl, členské státy a Komise vyvíjejí od roku 2002 značné úsilí zaměřené na zkoumání způsobů tvorby akrylamidu a snižování jeho množství ve zpracovaných potravinách. Množství akrylamidu v potravinách bylo monitorováno členskými státy v letech 2007–2009 podle doporučení Komise 2007/331/ES ze dne 3.5. 2007, viz Zpráva o výsledcích monitoringu výskytu akrylamidu v potravinách v letech 2007 – 2009. Doporučením Komise 2010/307/EU ze dne 2.6. 2010 a doporučením Komise ze dne 10.1.2011 o zkoumání množství akrylamidu v potravinách bylo toto monitorování rozšířeno. Na základě údajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) z monitorování v letech 2007–2008 byly stanoveny směrné hodnoty akrylamidu pro vybrané kategorie potravin (viz příloha doporučení Komise z 10.1.2011). Účelem směrných hodnot je pouze poukázat na nutnost zkoumání. Nejsou to bezpečnostní limity. Na základě výsledků zkoumání získaných v letech 2011 a 2012 Komise do 31.12. 2012 posoudí situaci a rozhodne o nutnosti přijmout další vhodná opatření. Konfederace potravinářského a nápojového průmyslu (CIAA) ve spolupráci s národními autoritami a Evropskou komisí vytvořila “soubor nástrojů” obsahující 13 parametrů uspořádaných do čtyř hlavních kategorií (agronomické faktory, potravinářské receptury, zpracování, konečná příprava). Výrobci potravin mohou tyto nástroje podle konkrétních potřeb používat za účelem snížení množství akrylamidu ve svých výrobcích. Krátký výtah ze souboru nástrojů byl zpracován do brožur určených pro pět sektorů potravinářského průmyslu. Uvedené brožury mají napomoci zavádět ta opatření, která povedou v příslušném sektoru ke snížení akrylamidu. Přehled vybraných brožur (v češtině): Sobour nástrojů ke snížení množství akrylamidu v sušenkách, keksech Soubor nástrojů ke snížení množství akrylamidu v pečivu Soubor nástrojů ke snížení množství akrylamidu ve snídaňových cereáliích Soubor nástrojů ke snížení množství akrylamidu ve smažených výrobcích z brambor Soubor nástrojů ke snížení množství akrylamidu ve smažených výrobcích z brambor / hranolcích Zdroj: www.agronavigator.cz/Ing. Alexandra Kvasničková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *