Změna mimořádných veterinárních opatření

Ptáci chovaní v zoologických zahradách nemusí být vakcinováni.

Vzhledem k nebezpečí aviární influenzy platí stále určitá mimořádná veterinární opatření tak, jak je Státní veterinární správa ČR naposledy upravila dne 9. 5. 2006. Nicméně nyní dochází ke změně pro zoologické zahrady – zjednodušení přístupu.
Od 29. 6. 2006 není požadováno splnění podmínky – mít po 1. 9. 2006 chované ptáky v zoologických zahradách v imunitě proti aviární influenze.
Uvedená opatření se mění na základě vyhodnocení rizik, vycházející z vyhodnocení vývoje nákazové situace v ČR a změnu vyslovuje Státní veterinární správa ČR i na základě jednání se zástupci zoo.
Pro reálné nebezpečí zavlečení ptačí chřipky na naše území stále platí povinnost provádět monitoring, tj. vyšetřovat hromadné úhyny volně žijících ptáků a pro chovatele povinnost sledovat pečlivě zdravotní stav své drůbeže a chovaných ptáků a místně příslušné krajské veterinární správě neprodleně hlásit významné změny zdravotního stavu chovaných ptáků.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *