Změna vyhlášky o zdraví zvířat a požadavcích na veterináře

Vyhláškou 8/2007 Sb. se mění veterinární vyhláška 296/2003 Sb. o ochraně zdraví zvířat a o způsobilosti k provádění veterinárních činností.

Vyhláškou 8/2007 Sb. z 19. ledna 2007 se mění vyhláška 296/2003 Sb. o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění vyhlášek 610/2004 Sb. a 330/2005 Sb.
Aktualizuje se výčet předpisů ES v poznámce č. 1. Doplňují se některá opatření na ochranu zvířat (např. zabraňování průniku volně žijících zvířat zasíťováním, podávání vody a krmiva, dostatečné kapacity k umístění zvířat), vypouštějí se ustanovení, která jsou již obsažena v předpisech ES, upřesňují se formulace. Změny se týkají §§ 1 – 5, 9, 11, 12, 14 – 17, 19, 22, 27 – 30. Je doplněn § 12a s veterinárními podmínkami pro osoby obchodující s ovcemi a kozami, § 28a týkající se kurzů o sběru a odstraňování kadaverů v zájmovém chovu. Změněna je příloha 1 „Veterinární osvědčení a zdravotní potvrzení k přemístění zvířete“. Doplňuje se příloha znázorňující „Služební průkaz úředního veterinárního asistenta“.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem zveřejnění, tj. 29. ledna 2007.
Sbírka zákonů, 2007, č. 4.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *