Zmenšování rostlin a zvířat

Velikost tělesné schránky u některých rostlin a živočichů se zmenšuje kvůli oteplování a nedostatku vody. Uvedli to vědci David Bickford a jeho kolegyně Jennifer Sheridanová ze Singapurské univerzity, kteří varovali, že tato skutečnost by mohla mít hluboký dopad na produkci potravin v následujících letech.     "Nejhorším scénářem by bylo ... kdyby se plodiny a zvířata smrskla natolik, že by to mělo dopad na zajištění potravin," řekl agentuře Reuters David Bickford.     Vědci prozkoumali desítky studií ukazující, že se mnohé druhy rostlin a živočichů, jako jsou pavouci, brouci, včely, mravenci a cikády, zmenšily během doby v souvislosti s klimatickými změnami.     Prezentace výsledků experimentu ukazují, jak jsou rostliny i jejich plody o tři až 17 procent menší s každým přibývajícím stupněm Celsia. O půl až čtyři procenta se každý stupeň oteplení také negativně projeví na velikosti těla u mořských bezobratlých živočichů a o šest až 22 procent se zmenšují tělesné schránky ryb.     "Pravděpodobnost přežití u malých jednotlivců se může zvýšit s vyššími teplotami a sucho může vést k menším potomkům a z toho vyplývající menší průměrné velikosti těla," napsali autoři ve studii, která vyšla v časopise Nature Climate Change.          "Zatím jsme nezaznamenali větší odchylky, ale s dalším nárůstem teplot se tyto změny v tělesných velikostech mohou projevovat ještě více a nakonec mohou mít dopad i na potravní bezpečnost." . Za posledních 22 let se teplota zvýšila o 1,5 stupně Celsia, uvedl zpravodajský server CNN.     "To, co pro mě bylo nejpřekvapivější, je skutečnost, že (zmenšování) je jednotným signálem napříč různými organismy," řekl CNN Bickford. Dokonce i rostliny, u nichž se všeobecně předpokládá, že budou větší s nárůstem hladiny CO2, nejsou imunní vůči zmenšování.     "Během uplynulého století různé druhy rostlin vykazují podstatnou negativní souvislost mezi růstem a teplotou, což vede k menšímu vzrůstu u travin, jednoletých rostlin i stromů v oblastech, které jsou teplejší a sušší," uvedla studie.     Existují ale i výjimky. Některé druhy živočichů, například ještěrky, divoké kachny, někteří další ptáci a vydry se naopak zvětšují co do velikosti těla. Podle vědců jde obvykle o druhy obývající vyšší nadmořské výšky, kde se díky oteplování prodloužilo období růstu.     (zdroj ČTK)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *