Změny ve směrnicích EU o aditivech

Směrnice 2006/52/ES mění směrnice o přídatných látkách 95/2/ES a 94/35/ES.

Změna se týká povolení přídavku dusitanů, parabenů, erytritolu, sójové hemicelulózy, etylcelulózy, pullulanu, terciálního butylhydrochinonu, škrobového oktenylsukcinátu hlinitého aj. aditiv.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/52/ES ze dne 5. července 2006, mění směrnici 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla a směrnici 94/35/ES o náhradních sladidlech pro použití v potravinách.
Limitovaný přídavek dusitanů
Na základě stanoviska EFSA z 16. listopadu 2003 došlo ke změně týkající se dusitanů přidávaných z technologických důvodů a kvůli potlačení růstu mikroorganismů do tepelně neopracovaných i tepelně opracovaných masných výrobků, některých sýrů a ryb. Podle tohoto stanoviska je k potlačení růstu C. botulinum důležitější množství dusitanu přidaného než zbytkového. Za účelem udržení hladiny nitrosaminů na co nejnižší úrovni se proto u většiny výrobků (včetně výrobků jako Vysočina, Herkules, Poličan) na rozdíl od dosavadní situace stanovuje přípustné přidané množství dusitanů. Pouze u vyjmenovaných tradičních výrobků je limitováno zbytkové množství dusitanů ve výrobku. Cílem je zajistit, aby nedocházelo k překročení hodnoty ADI stanovené v r. 1990 Vědeckým výborem pro potraviny (SCF).
Omezení pro parabeny
Další změna se týká metyl- a etylesteru kyseliny p-hydroxybenzoové (parabeny) a jejich sodných solí. Na základě směrnice 2003/114 (změna směrnice 95/2) měla Komise resp. úřad EFSA povinnost přezkoumat bezpečnost používání těchto látek. Ze stanoviska EFSA vyplývá, že propylparaben nemá být zahrnut do celkového množství parabenů kvůli potenciálnímu vlivu na pohlavní hormony a pohlavní orgány, a protože není k dispozici hodnota NOAEL pro tuto látku. Proto jsou propylparaben a jeho sodná sůl (E 216 a E 217) vyjmuty ze seznamu aditiv. Kromě toho je nutno ukončit používání parabenů v tekutých dietních doplňcích stravy.
Pokračování zákazu želé-cukrovinek
Další změna se týká želé cukrovinek – minipohárků, jejichž uvádění na trh a dovoz byly dosud pozastaveny jen rozhodnutím 2004/374.
Nové nebo rozšířené používání aditiv
Pokud jde o erytritol, který se využívá k přislazování a také kvůli dalším technologickým důvodům do mnoha potravin od cukrovinek až po po mléčné výrobky, SCF vyhodnotil jeho používání jako přídatné látky do potravin za přijatelné. Proto může být erytritol používán pro účely přislazování do potravin, stejně jako některé jiné, již povolené polyalkoholy. Jeho laxativní účinek je však vyšší než účinek jiných polyolů.
Pro některé účely bylo povoleno i používání sójové hemicelulózy (nikoli však do nezpracovaných potravin, v nichž alergici přítomnost sóji neočekávají).
Na základě stanoviska SCF se povoluje etylcelulóza (E 462), používaná především do doplňků stravy a do látek pro aromatizaci obalu. Etylcelulóza je nyní stejně jako ostatní „modifikované celulózy“ zahrnuta do jejich celkového limitovaného přívodu.
Nově se povoluje použití pullulanu k potahování tobolek a tablet s doplňky stravy a plátkových osvěžovačů dechu.
Pro terciální butylhydrochinon (TBHQ) byl stanovena hodnota přijatelného denního příjmu až na 0,7 mg/kg tělesné hmotnosti, a proto je nyní tato látka do určitých potravin v limitovaném množství povolena.
Byl povolen škrobový oktenylsukcinát hlinitý jako složka vitaminů a karotenoidů v minitobolkách.
Použití hydrogenuhličitanu sodného (E 500ii) je rozšířeno i pro sýry vyráběné z kyselého mléka za účelem tlumení kyselosti (podmínky pro růst sýrařské kultury).
Je rozšířeno použití směsi sorbanů a benzoanů do všech vařených korýšů a měkkýšů (dříve jen do garnátů).
Jsou aktualizovány dosavadní předpisy týkající se obsahu siřičitanů ve vařených korýších, stolním vínu a liči.
Povoluje se 4-hexylresorcinol (dosud povolený jen na vnitrostátní úrovni).
Přípustný podíl oxidu křemičitého používaného jako nosič pro potravinářská barviva (oxid titaničitý – E 171 a oxidy a hydroxidy železa E 172) je zvýšen z dosavadních 5 % ve výrobku na 90 % obsahu barviva.
Upravuje se terminologie, aby byla v souladu s rámcovou směrnicí o aditivech 89/398/EHS.
Členské státy mají své předpisy upravit v souladu se směrnicí tak, aby platily nejpozději od 15. února 2008.

Official Journal of EC, L 2006;204:10.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *