Zřízení Referenční laboratoře OIE pro aviární tuberkulózu

ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství.

Ve dnech 21. – 26. 5. 2006 proběhlo v Paříži 74. Generální zasedání Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat (OIE). Téměř 400 registrovaných účastníků ze 167 států světa bylo seznámeno o organizaci a průběhu různých akcí pořádaných OIE v předešlém roce. Rovněž byly podány informace o nákazové situaci v oblasti závažných infekčních onemocnění (např. ptačí chřipka, SLAK, mor prasat a další).
Z průběhu zasedání Regionálního výboru pro Evropu jsme se dozvěděli, že např. v roce 2005 byla organizována konference o vzteklině v Kyjevě, proběhlo školení veterinárních pracovníků o aviární influenze v Moskvě a školení pracovníků o postupu při tlumení SLAK v Holandsku. Na jednání byl mimo jiné projednán také návrh SVS ČR na zřízení Referenční laboratoře pro aviární tuberkulózu ve VÚVeL Brno, kde je od roku 2002 již zřízena OIE Referenční laboratoř pro paratuberkulózu. Tento návrh byl potom potvrzen na generálním zasedání OIE. Na závěr generálního zasedání byl rovněž projednán závěrečný dokument, který upravuje současné platné směrnice, doporučení a kódy zdraví suchozemských a vodních zvířat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *