Archiv autora: SVS ČR

Filtr

BSE – polojasno

Vyšetřování na BSE probíhá i nadále rutinním způsobem a stále platí, že dosud u nás od roku 2001 byly zjištěny čtyři pozitivní kusy. Od loňského listopadu nic nového. K letošnímu poslednímu lednu dosáhl celkový počet vyšetřených kusů skotu na bovinní spongiformní encefalopatii neboli BSE úctyhodných 307 999. Za leden tedy...

Kategorie: Nezařazené

Žít se dá jedině na úkor druhých?

Lidé mohou žít jedině na úkor jiných živých organismů. Jde jen o únosnost míry omezení, kterou je společnost ochotna u chovaných zvířat přijmout. Hlavní výhrady různých nevládních ochranářských organizací správně směřují proti „velkovýrobním“ technologiím chovů hospodářských zvířat.

Kategorie: Nezařazené

V EU o superkontrolách zdravotní nezávadnosti

„Kontroly kontrol“ nejsou podle Josefa Holejšovského, šéfa Státní veterinární správu ČR, ničím novým a překvapivým. Podle něj je naše republika proti členským státům EU ve výhodě v tom, že musí harmonizovat všechny „evropské“ kontrolní mechanismy ještě před vstupem, zatímco v EU se o této harmonizaci stále hovoří a uvádí se...

Kategorie: Nezařazené

Veterinární dozor opět pod kontrolou

Z předběžných závěrů poslední mise z Potravinového a veterinárního úřadu (FVO), který podléhá Generálnímu ředitelství Zdraví a ochrana spotřebitele (DG SANCO) Evropské komise, vyplynulo, že činnost našeho státního veterinárního dozoru je na odpovídající úrovni, horší to je ale s dozorovanými subjekty!

Kategorie: Nezařazené

V Belgii se objevil KMP

Státní veterinární správa ČR obdobně jako členské země EU nepovoluje dovoz a tranzit prasat a produktů z nich z Belgie, a to z jedné z jejích devíti provincií, z provincie Liege, česky Lutychu. Zde totiž byl zjištěn klasický mor prasat u divokých prasat.

Kategorie: Nezařazené

Co dělat s nebezpečnými psy

Napadne-li něčí pes člověka, a to zejména na veřejném prostranství, a způsobí mu újmu na zdraví, je logické, že je z toho i konečně vyvozena trestní zodpovědnost majitele psa. Však také je majitel zvířete v zájmovém chovu, tudíž i psa, povinen chovat je tak, aby nikoho neporanilo, a aby dokázal...

Kategorie: Nezařazené

Kontrola v místě určení bude

Podle některých názorů není ve veterinární legislativě zemí EU zakotvena nutnost veterinární kontroly v místech určení. U nás zatím kromě veterinární kontroly zásilek veterinárního zboží na hranicích existuje i kontrola v místech určení a Státní veterinární správa ČR zastává ten názor, že je potřebné a vhodné tuto kontrolu zachovat.

Kategorie: Nezařazené