Archiv pro rubriku: Hygiena potravin

Filtr

Kontrol v oblasti hygieny potravin v prvním pololetí mírně přibylo, závad je o něco méně než loni

Dozor nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu je jedním z hlavních úkolů Státní veterinární správy (SVS). V jeho rámci provedli v prvním pololetí letošního roku veterinární inspektoři 20 112 kontrol, meziročně o jedno procento více. Podíl kontrol, při nichž byla zjištěna nějaká závada, oproti prvnímu pololetí loňského roku mírně klesl...

Kategorie: Hygiena potravin

Počty společných kontrol SVS s Policií ČR a Celní správou narůstají

Od začátku roku Státní veterinární správa (SVS) při kontrolách s policisty a celníky zkontrolovala více než 500 vozidel přepravujících potraviny a přibližně u každého šestého vozidla zjistila závadu. Při poslední celostátně koordinované kontrolní akci, která se uskutečnila na konci července, veterinární inspektoři zkontrolovali 61 aut. Již několik let představují takzvané...

Kategorie: Hygiena potravin

Uměle vyrobené maso

Nizozemská společnost Mosa Meat představila před pěti lety, jako první na světě, laboratorně vypěstovaný hovězí burger a získala finance na splnění svého dalšího plánu. Tím je vyrábět a od roku 2021 prodávat do restaurací uměle vyrobené maso.

Kategorie: Hygiena potravin

Nové potravinářské předpisy EU – květen

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo...

Kategorie: Hygiena potravin