Archiv pro rubriku: Psi

Filtr

Vrozená onemocnění srdce: review u 976 psů

Kardiovaskulární malformace představují významný podíl v příčinách morbidity a mortality psů mladších jednoho roku. Je obtížné určit přesný výskyt těchto defektů, protože některé z nich nezpůsobují slyšitelný šelest a některé vedou k úhynu v krátké době po narození. U lidí jsou kardiovaskulární defekty nejčastější vrozenou anomálií. Velmi důležité je...

Kategorie: Psi

Diagnóza a léčba cenurózy ovcí

Cenuróza je celosvětově rozšířené onemocnění centrálního nervového systému ovcí, jehož příčinou je Coenurus cerebralis, larvální stadium tasemnice Taenia multiceps. Ve Spojeném království je prevalence této parazitární choroby podle výsledků prohlídek na jatkách prováděných v 80. letech 20. století 0,5 až 5,8 %, nicméně v současné době již není onemocnění...

Kategorie: Hospodářská zvířata, Psi

Transrektální prolaps močového měchýře u dvou psů

Získané změny anatomické pozice močového měchýře nejsou u psů běžné. Tyto změny jsou obvykle popisovány ve spojení se dvěma stavy. Jedním z nich je perineální kýla u starších psů, kdy dochází ke změnám pánevní diafragmy. Druhým je pak zvýšený intraabdominální tlak u fen během porodu, což vede k prolapsu...

Kategorie: Psi

Zatraceně ztracený?

Čipovat, nebo nečipovat psy? Na tuto otázku kladně odpoví určitě ten, komu se pejsek již někdy ztratil. Elektronicky označovat psy je zatím povinné jen v případě vydání pasu nutného pro cestování po zemích EU, ale také je to nutné i při vycestování mimo.

Kategorie: Psi

Zpětná vazba funguje

Od konce loňského roku 2013, kdy lze kontaktovat Státní veterinární správu i přes Facebook, „olajkovala“ jako „to se mi líbí“, a tím začala pravidelně odebírat jednotlivé zprávy a informace více než pětistovka návštěvníků. To je dobrý výsledek.

Kategorie: Ostatní, Psi

Akutní poškození ledvin u psa po terapii masitinibem

Tento případ je první, který podrobně popisuje vznik syndromu minimálních změn a akutního poškození ledvin u psa po aplikaci masitinibu. Zpochybňuje předpoklad, že renální poškození způsobené inhibitory tyrosinkinázy je reverzibilní. Vyvstávají tak otázky, jakým způsobem a jak často monitorovat pacienta léčeného masitinibem, aby byly nežádoucí účinky zjištěny co nejdříve. Zároveň...

Kategorie: Psi

Prevalence a antimikrobiální rezistence patogenů močového traktu u psů

Cílem studie bylo zjistit incidenci a rizikové faktory pozitivních vzorků močového traktu psů získaných při kultivaci. Byla sledována prevalence patogenů močového traktu jednotlivých mikrooorganismů a smíšených kultur a změn v jejich antimikrobiální rezistenci za posledních deset let. Retrospektivní přehled detailního monitoringu kultivace a citlivosti vzorků moči psů byl získán na...

Kategorie: Psi