Filtr

Využití metody LAMP pro molekulární diagnostiku lentivirů

Stehlíková D., Vernerová K., Čurn V., Tonka T., Farková B., Vejčík A., Barták P., Václavek P. Využití metody LAMP (Loop Mediated Isothermal Amplification) pro molekulární diagnostiku lentivirů malých přežvýkavců. The use of LAMP (Loop Mediated Isothermal Amplification) method for molecular diagnosis of lentiviruses in small ruminants. Veterinářství 2018;68(5):340-345.

Kategorie: Časopis, Ovce a kozy

Fraktury metatarzu u malých plemen psů

Solařová P., Weidenhöfer T. Fraktury metatarzu u malých plemen psů a jejich řešení kombinací intramedulární a externí skeletální fixace – kazuistika. Metatarsus fractures in small breed dogs and their management with combined intramedullary and external skeletal fixation. Veterinářství 2018;68(5):311-317. ...

Kategorie: Časopis, Psi

EU zakázala pesticidy, které škodí včelám

Země Evropské unie se dohodly na zákazu užívání tří pesticidů na venkovních zemědělských plochách. Látky ze skupiny neonikotinoidů mají škodlivý vliv na včely. Před riziky neonikotinoidů pro včely a čmeláky varoval opět Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). ...

Kategorie: Včely