Filtr

Kontroverzní etická otázka klonování vyřešena?

Americké firmě Advanced Cell Technology ve spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity Wake Forest se podařilo přinutit neoplodněná vajíčka opic, aby se začala dělit, jako kdyby byla oplodněná. Z těchto vajíček se pak podařilo získat kmenové buňky, z nichž vědci vypěstovali různé druhy tkání.

Kategorie: Nezařazené

Tlumení vztekliny je úspěšné

Díky veterinárním opatřením Státní veterinární správy ČR se podařilo území našeho státu oprostit od chorob, jakými jsou např. tuberkulóza, brucelóza a leukóza skotu, Aujezskyho choroba nebo klasický mor prasat. K onemocněním, která se u nás daří s úspěchem tlumit, patří i vzteklina. Zatímco v roce 1999 bylo v ČR zaznamenáno...

Kategorie: Nezařazené

Vakcinací proti skleníkovému efektu?

Produkce metanu představuje pro životní prostředí nebezpečí v podobě plynu, který přispívá k tvorbě skleníkového efektu. Bylo zjištěno, že velké množství tohoto plynu vyprodukují v průběhu trávícího procesu v gastrointestinálním traktu skotu a ovcí určité druhy bakterií.

Kategorie: Nezařazené