Filtr

Trichurióza prasat

B. KOUDELA, M. RUSS1 Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno; 1privátní veterinární lékař, Česká Lípa Veterinářství 2002;52:32-37 ...

Kategorie: Nezařazené

Mimořádná opatření nejsou nijak mimořádná

Po téměř všech zemích EU byla diagnostikována klusavka u ovcí i v naší republice. V posledních dvou letech to bylo ve Francii, Holandsku, Španělsku, Velké Británii a Severním Irsku, Itálii, Rakousku a Řecku. Nyní byl u nás zjištěn jeden případ - jedna ovce původem z dovozu, a to masného plemene...

Kategorie: Nezařazené

Dovozový med obsahuje původce moru včel

Jedním z hlavních a možná jediným zdrojem nákazy moru včelího plodu u nás je dovozový med. Jak jinak si vysvětlit výsledky vyšetření více než dvaceti vzorků dovezeného medu, které byly všechny pozitivní na přítomnost původce moru včelího plodu – Paenibacillus larvae larvae.

Kategorie: Nezařazené

Zákon č. 110/97 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

ZÁKON ze dne 24. dubna 1997 o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky : ČÁST PRVNÍ POTRAVINY A TABÁKOVÉ VÝROBKY § 1 Předmět úpravy Účelem zákona je stanovit povinnosti podnikatelů při výrobě potravin a tabákových...

Kategorie: Nezařazené

Vyhláška Min. zem. 112/2001 Sb., o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných prasat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti

VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 19. března 2001 o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných prasat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. n) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a...

Kategorie: Nezařazené