Filtr

Baker R, Lumsden JH. Color Atlas of Cytology for the Dog and Cat. Mosby, 2000:288. 738 ilustrací, ISBN 0815104022. Pevná vazba. Odhadovaná cena 69 GBP.

V knize je podán přehled cytologických technik, které umožňují stanovit diagnózu onemocnění u společenských zvířat. Kniha je doplněna stovkami barevných ilustrací normálních i abnormálních stavů, zobrazuje tkáně zdravé, způsob jejich zpracování, zánětem postižené, hyperplastické a neoplastické vzorky.

Kategorie: Nezařazené

Muir WW, Hubbell JAE, Skarda RT, Bednarski R. Handbook Veterinary Anesthesia 3. Edition. Mosby, 2000:592. 131 ilustrací, ISBN 0323008011. Brožovaná vazba. Odhadovaná cena 39 GBP.

Příručka je praktickým průvodcem veterinární anestézie, určená pro praktické veterinární lékaře a studenty. Obsahuje zásady užívání anestetického vybavení a léků. Obsažný text poskytuje detailní informace o chemickém působení anestetik a léků, o přípravcích pro naléhavé případy, plném praktickém využití anestetik, monitoringu a laboratorním vybavení pro anestézii.

Kategorie: Nezařazené

Hall LW, Clarke KW, Trim C. Veterinary Anesthesia 10. Edition. W.B. Saunders, 2001:475. 189 ilustrací, ISBN 0702020354. Pevná vazba. Odhadovaná cena 50 GBP.

Text knihy obsahuje nezbytné znalosti z oboru anestézie a analgezie velkých a malých zvířat. Nová edice byla značně revidována a vychází s rozšířenou sekcí o anestézii exotických druhů – malých savců, lam, velbloudů a s novou sekcí anestézie volně žijících zvířat, včetně ptáků.

Kategorie: Nezařazené

Tizard IR. Veterinary Immunology: An Introduction (6/e). W.B. Saunders, 2000:512. 6. vydání, ISBN 0721682189. Brožovaná vazba. Odhadovaná cena 40 GBP.

Poslední vydání této knihy veterinární imunologie zahrnuje základní charakteristiku imunitního systému a specifické rysy pozorované u domácích zvířat. Navíc je zde detailně rozvedena role imunitního systému při rezistenci na určitá onemocnění u domácích zvířat, vakcinace u zvířat, přecitlivělost, imunodeficience a autoimunitní onemocnění.

Kategorie: Nezařazené

Radostits OM, Mayhew IGJ, Houston. Veterinary Clinical Examination and Diagnosis. W.B. Saunders, 2001:752. 430 ilustrací, ISBN 0702024767. Pevná vazba. Odhadovaná cena 65 GBP.

Provést přesné klinické vyšetření je nezbytné pro všechny posluchače i pro praktické veterinární lékaře za účelem stanovení správné diagnózy. Tato nová kniha je prvním textem, který zahrnuje všechny informace a techniky požadované ke zvládnutí základních znalostí týkajících se malých a velkých zvířat a všech orgánových systémů.

Kategorie: Nezařazené

Noakes DE, Parkinson T, England G. Arthur´s Veterinary Reproduction and Obstetrics. W.B.Saunders, 2001:868. 8. vydání, ISBN 0702025569. Pevná vazba. Odhadovaná cena 80 GBP.

V novém vydání tohoto klasického textu najdete všechno potřebné týkající se reprodukce a porodnictví u běžných a méně obvyklých domácích zvířat. Kniha jako jediná v oboru zahrnula celou řadu domácích zvířat a nyní jsou zde také uvedeny i některé méně známé druhy, např. lama. Navíc, si zde přečtete odbornou studii...

Kategorie: Nezařazené

Carlton W, McGavin MD, Zachary JF. Thomson´s Special Veterinary Pathology 3rd Edition. Mosby, 2001: 768. 841 ilustrací, ISBN 0323005608. Pevná vazba, odhadovaná cena 70 GBP.

Jedinečný, obsažný text se zabývá systémovou patologií domácích zvířat. Obsah je rozdělen podle orgánových systémů do kapitol: GIT, játra a pankreas, respiratorní, kardiovaskulární, urinární aparát, endokrinologie, hemopoetický systém, centrální nervový systém, svaly, skelet, kůže, reprodukční orgány samců a samic, oko, ucho. Každá kapitola začíná krátkým přehledem základních principů anatomie, struktury...

Kategorie: Nezařazené

Withrow SJ, MacEwen EG. Small Animal Clinical Oncology. W.B. Saunders, 2001: 640. 3. vydání, 72 ilustrací, ISBN 072167755X. Pevná vazba. Odhadovaná cena 80 GBP.

Třetí aktualizované vydání knihy se zabývá klinickou onkologií, chemoterapií, chirurgickou onkologií a cytologickými technikami. Seznamuje odbornou veřejnost s posledními informacemi o rakovině malých zvířat. Kniha je určena pro praktickou veterinární medicínu i pro akademický výzkum. Nové informace jsou nepostradatelné v denní praxi veterinárního lékaře.

Kategorie: Nezařazené