Starší číslo

Veterinářství 11 2013

Obsah čísla:

MALÁ ZVÍŘATA
800 Hložková J., Štercová E., Scheer P.: Výživa pacientů se srdečním selháním
807 Karásková K., Márk J., Straková E., Suchý P.: Výživa koček
813 Hnízdo J., Valašek P., Tíkal L., Trapek M.: Využití Cone-Beam počítačové tomografie
v diagnostice atypických lézí mediálního korunkového výběžku
821 Hošek L., Hošková Z.: Parciální kolposuspenze – prevence inkontinence moči u kastrovaných fen
829 Škorová K., Bicanová L., Valentová T., Danielová H., Miguel G.: Výskyt multirezistentních kmenů
stafylokoků v klinické praxi malých zvířat

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
838 Voslářová E., Dousek J.: Právní úprava provádění bolestivých zákroků na zvířatech
842 Novák P., Malá G., Titl K.: Ruce na pranýři – úroveň osobní hygieny začíná u rukou
848 Macháček M., Kroupa L.: Využití separované kejdy jako stelivového materiálu v chovech
dojného skotu
853 Macháček M.: Problematika zajištění tepelné pohody v chovech prasat – případová studie
856 Malá G., Novák P., Tománek M., Knížek J.: Má dojení ovcí vliv na úroveň welfare?
862 Hrabčáková P., Voslářová E., Bedáňová I.: Kanibalismus u bažantů chovaných v zajetí
866 Prášková E., Voslářová E.: Právní úprava ochrany a welfare ryb

INFORMAČNÍ SERVIS
870 Anketa měsíce
871 Management klinické praxe
872 Vzdělávací a společenské akce
881 Registrované veterinární léčivé přípravky a schválené veterinární přípravky
ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS
800 Hložková J., Štercová E., Scheer P.: Nutrition of patiens with cardiac failure
807 Karásková K., Márk J., Straková E., Suchý P.: Feline nutrition
813 Hnízdo J., Valašek P., Tíkal L., Trapek M.: Cone-Beam computed tomography in the diagnosis
of atypical medial coronoid process lesions
821 Hošek L., Hošková Z.: Partial colposuspension – prevention of urine incontinence in
neutered bitches
829 Škorová K., Bicanová L., Valentová T., Danielová H., Miguel G.: Occurrence of multidrug
resistant strains of staphyloccocus in clinical practice of small animals
838 Voslářová E., Dousek J.: Legal regulation of carrying out interventions causing pain to animals
842 Novák P., Malá G., Titl K.: Hands at stake – the level of personal hygiene starts at the hands
848 Macháček M., Kroupa L.: Use of separated manure as a bedding in dairy cows breeding
853 Macháček M.: The issue of providing thermal comfort in pigs – a case study
856 Malá G., Novák P., Tománek M., Knížek J.: Does sheep milking any effect on the level of welfare?
862 Hrabčáková P., Voslářová E., Bedáňová I.: Cannibalism in captive-reared pheasants
866 Prášková E., Voslářová E.: Legal regulation of fish protection and welfare
objednat číslo

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-downarrow-left