24.01.2002 | 08:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

2. lipský veterinární kongres

Ve dnech 17. – 19. ledna se uskutečnil 2. lipský veterinární kongres tematicky zaměřený na nemoci koní, hospodářských zvířat, malých zvířat a hygienu potravin. Specializované akce byly věnovány legislativě, návrhu zákona o distribuci a prodeji veterinárních léčiv, otevřené diskusi k transmisivním spongiformním encefalopatiím a urgentní úrazové medicíně malých zvířat.

V sobotním programu byl vyčleněn prostor pro vzdělávání pomocných veterinárních pracovníků v oblasti laboratorní diagnostiky, výchovy mláďat a rozpoznání jejich onemocnění. Klinické demonstrace gynekologického vyšetření klisny a chirurgických zákroků u ptáků a plazů se uskutečnily na klinikách veterinární fakulty pro omezený počet účastníků.
Na organizačním zajištění kongresu se podíleli Veterinární fakulta Univerzity v Lipsku, zemské veterinární komory Saska, Saska-Anhaltu a Thüringenu a společnost Lipské veletrhy. Z jejich iniciativy vyplynulo pozvání zástupců profesních komor z Polska, Maďarska a České republiky.
Moderní kongresové centrum lipského výstaviště nabídlo účastníkům (téměř 600) a vystavujícím firmám (78) profesionální prostředí splňující veškeré požadavky na výuku v odborných sekcích, prostory k prezentacím firem a úplný kongresový servis.
Účastníci z řad praktikujících veterinárních lékařů, výzkumníků, pedagogů, státní správy, zástupců výrobních a zpracovatelských podniků a studentů měli možnost volby mezi paralerně probíhajícími odbornými sekcemi podle svého zájmu a specializace. Odborná sdělení vědeckých pracovníků a veterinárních lékařů z praxe prezentovali především kolegové z celého Německa, dále ze Švýcarska, Nizozemí, Velké Británie a Rakouska. V přehledu posterových sdělení se objevily dva příspěvky z České republiky (J. Illek, J. Doubek a O. Pawel) a jeden z Maďarska. Skromné zastoupení naší fyzické účasti pěti členů Česko-německé zvěrolékařské společnosti pověřené zastoupením KVL ČR a náhodné setkání s kolegou z pražské veterinární kliniky AA-Vet je k zamyšlení do budoucna, vzhledem k významu a odborné kvalitě, kterou si lipský kongres získává.
Zázemí vystavujících firem bylo pro účastníky nejen prostředím k obchodním jednáním, ale i k vzájemnému setkání a diskusím. Mohli si vybrat z bohatého sortimentu nabídky výrobků farmaceutického průmyslu, krmiv a dietetických doplňků, veterinární techniky, diagnostik, odborné literatury, služeb pojišťovacích, finančních, vzdělávacích apod.
Organizátoři kongresu vidí budoucnost kongresu v orientaci na pokrytí potřeb pre- a postgraduálního vzdělávání veterinárních lékařů sjednocující se Evropy se zaměřením na středo- a východoevropské státy. Základním dokumentem spolupráce bylo podepsání tzv. Lipské dohody, v průběhu kongresu, mezi zemskými komorami Saska, Saska-Anhaltu a Thüringenu a ustanovení výboru „Mittel-/Osteuropa-Ausschuss“ pro spolupráci s Polskem, Maďarskem a Českou republikou. 3. lipský veterinární kongres je plánovaný na rok 2005 při příležitosti 225. výročí založení Veterinární fakulty Univerzity v Lipsku.
Zájem na rozvoji česko-německých vztahů veterinárních lékařů byl deklarován vyjádřením prezidentů zemských komor, děkanem Veterinární fakulty Univerzity v Lipsku, primátorem města Lipska a prof. Gürtlerem zástupcem kolegů vznikající Německo-české společnosti recipročně k naši Česko-německé zvěrolékařské společnosti.
Pro zájemce jsou bližší odborné informace z kongresu k dispozici ve sborníku na 558 stranách, který naleznete v Ústřední knihovně VFU Brno.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down