22.02.2007 | 08:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

27. světový mlékařský kongres v Šanghaji

Mezinárodní mlékárenská federace IDF pořádá každé čtyři roky světový mlékárenský kongres.

Kromě světového kongresu pořádá IDF každoročně jednání World Dairy Summit, na nichž se zúčastňuje 1 500 – 2000 odborníků, příští jednání bude v Dublinu 29. září – 4. října 2007. IDF v Šanghaji rozhodl, že příští kongres se bude konat už v říjnu/listopadu 2009 v Berlíně pod názvem „United Dairy World 2009“.
27. světový mlékařský kongres byl uspořádán 17. – 23. 10. 2006 v Šanghaji (přes 1 700 účastníků ze 75 zemí), což mj. souvisí s tím, že Čína se stává jedním z nejvýznamnějších potenciálních odbytišť mléčných výrobků.
První tři dny probíhalo jednání stálých výborů IDF a jednání Řídícího a Programového výboru - World Dairy Summit, následovalo zasedání Rady a Valné hromady IDF a závěry ze všech jednání byly zveřejněny poslední den na „Open Dairy Forum“.
Za nového - padesátého člena IDF byla přijata Jižní Korea. V soutěži o marketingový projekt byli ve třech kategoriích oceněni:
Mengniu Dairy Group (Čína) za výrobek Milk deluxe (v kategorii „Vývoj nových výrobků“),
Grana Padano (Itálie) za vzdělávací kampaň v oblasti výživy (v kategorii „Nutri-Marketing“),
Dairy Farmers (Austrálie) za komunikační projekt White Milk campaign (v kategorii „Marketingová komunikace“).
Ocenění nejlepšího vědce získal japonský pedagog a vědec dr. Kaminogawa.
V soutěži o nejlepší reklamní kampaň na podporu konzumace mléka „IMF – trofej Yvese Boutonata“ uspěly reklamní spoty:
„Mléko – nové řešení na staré problémy“ – pro teenagery (Kanada),
„Single serve Milk“ (USA),
„Školní mléko platí! (Dánsko).
Vlastní čtyřdenní kongresový program probíhal pod heslem „Zdraví- Sen – Inovace“, v rámci 10 odborných konferencí a 6 seminářů a workshopů vystoupilo téměř 200 přednášejících.
(Podrobnosti o mlékárenství v Jižní Korei a o strategii rozšiřování IDF, o udělených oceněních a o programu kongresu a najdete v Mlékařské listy, Zpravodaj, 2006, č. 99, s. 9-16, souhrnnou informaci o světovém mlékárenství najdete v publikaci IDF vydané v prosinci 2006 „World Dairy Situation 2006“).
Mlékárenství v Číně
Produkce mléka v Číně činila v r. 1980 1,36 mil. t, spotřeba (1,38 kg/osobu, rok), v r. 2002 ca 14 mil. t, v r. 2005 28 mil. t (dvojnásobek proti r. 1980) , v r. 2006 ca 30 mil. t. Záměrem vlády je dosáhnout v r. 2010 produkce 42 mil t. Důvodem celkového růstu spotřeby je mj. růst počtu obyvatel o 20 mil. ročně, dále růst platů, zlepšení distribuční sítě, přiblížení západního způsobu stravování prostřednictvím např. McDonald, KFC, Pizza Hut aj. Spotřeba v městských oblastech dosáhla v r. 2005 20 kg/osobu, rok, ve venkovských oblastech jen 2 kg. Z hlediska sortimentu na trhu činil v r. 2004 podíl pasterovaného mléka 18 %, UHT-mléka 45,8 % (vedoucí postavení vzhledem k nedostatečně vyvinutému chladírenskému řetězci), jogurtu 12,9 % (buď jogurty tekutější konzistence, nebo tužší jogurty s křupavou vložkou a přibalenou plastovou lžičkou – v Číně používají většinou jen velkou polévkovou lžíci), mléčných nápojů 18,9 % a mražených krémů 4,4 %. Největší objem prodeje mléčných výrobků (až 70 %) připadá na super- a hypermarkety (v Šanghaji s 17,5 mil. obyvatel je jich 100 000). V posledních 5 letech došlo k řadě fúzí zpracovatelských podniků, vytvářejí se větší produkční farmy – např. Yili Dairy s 6 000 kravami a roční produkcí 30 000 t (většinou se však dojivost pohybuje mezi 2 500 – 3 300 kg ročně). Velké mlékárenské podniky mají vlastní produkční farmy (v současnosti existuje 8 velkých mlékáren). Podnik Mengniu (Mandžusko), začal v r. 1999 s obratem 1,2 mil. USD, v r. 2005 dosáhl 1,2 mld. USD.
Dtsch. Milchwirtschaft 2006;57:932-934.
Mlékařské listy, Zpravodaj, 2006;99:9-16.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down