10.11.2020 | 07:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

28. výroční konference ČAVLMZ

Na rozdíl od let předchozích jsme se letošní konference České asociace veterinárních lékařů malých zvířat (ČAVLMZ) zúčastnili ve virtuální realitě. Pandemie koronaviru (COVID 19) a následný lock down na území naší republiky byli důvodem, proč jsme se nemohli odborného programu zúčastnit fyzicky. První virtuální konference proběhla perfektně a všem, kteří se na jejím uskutečnění podíleli, patří velký dík.

Konference se konala ve dvou po sobě následujících víkendech, a to od 31. 10. do 1. 11. a od 7. do 8. 11. 2020. První, koho jsme mohli ze svých domovů na svých počítačích po odeznění gongu vidět a slyšet byl MVDr. Miloš Urban, prezident ČAVLMZ. Postcovidová opatření mají nejen negativní ale i své pozitivní stránky. Těšili jsme se na každoroční setkání s kolegy a na výměnu názorů, avšak letošní přednášky obohacené rentgenovými snímky, videozáznamy z počítačové tomografie a z chirurgických zákroků můžeme kdykoliv opětovně shlédnout na své obrazovce.

Odborné přednášky byly letos vybrány z oboru chirurgie měkkých tkání, gastroenterologie, diabetologie, zobrazovacích metod a oftalmologie.

Diamantovým partnerem konference byla společnost IDEXX. Společnosti Hill´s a Purina Proplan Veterinary Diets se na akci sponzorsky spolupodílely jako platinoví partneři. Cenu zlatých partnerů získaly společnosti Boehringer Ingelheim, MSD Animal Health, Covetrus, Lab technik, Royal Canin a Zoetis. Stříbrnými partnery sponzoringu byly společnosti MSD Animal Health, TechMed, Vetoquinol a Elanco. K mediálním partnerům konference patřily odborné časopisy Veterinářství a Veterinární klinika a vydavatelství a nakladatelství odborného časopisu Tigis.

Sobotní chirurgický stream prvního víkendu připravili rakouští chirurgové: DVM, Dr. med. vet. Gilles Dupre, Dipl. ECVS a Dr. med.vet. Lea Liehmann, Dipl. ECVS. Známý chirurgický guru G. Dupre popsal brachycefalický syndrom (BOAS) – není jen to, co si myslíme, a jak tedy uspět v jeho léčbě? V druhé přednášce autor vysvětlil příčiny laryngeální paralýzy brachycefalických plemen psů. Chirurgické téma moderoval MVDr. Jakub Vodnárek (ČR).

Téma proč můj pacient kašle, odborně řešila L. Liehmann. Ve svých dalších dvou přednáškách se zaměřila na chirurgii dolních cest dýchacích – indikaci a na chirurgické techniky a rekonstrukce velkých defektů hrudní stěny – co je nutné zvážit předem?

Paralelně proběhl v sále B kardiologický stream pro veterinární sestry a bratry. MVDr. Karel Najman (ČR) uvedl vyšetřovací metody v kardiologii, principy a základy elektrokardiografie, základní léčbu při arytmii. Zdůvodnil neodkladnou resuscitaci a intenzivní péči o pacienta se srdečním selháním.

MVDr. Radka Čechová (SR) popsala úlohu výživy a prevalenci při onemocnění močových cest. MVDr. Leona Raušerová, Ph.D. (ČR) přednesla management a prevenci infekcí během hospitalizace. Zaměřila se na problematiku manipulace s pacienty, na odběr vzorků na mikrobiologické vyšetření, včetně hodnocení výsledků.

MedVet, DrVetMed Jan Suchodolski, Ph.D., AGAF, DACVM (USA) prezentoval nedělní stream interní medicíny. Výzkum autora je zaměřen na střevní mikrobiom psa a kočky a s tím spojené souvislosti: testování gastrointestinálních funkcí, gastrointestinální patogeny, střevní mikrobiální ekologii s důrazem na probiotika a prebiotika a na to, jak střevní patogeny vedou k poruchám ve střevním mikrobiomu společenských zvířat. Současnou oblastí jeho výzkumu jsou změny mikrobiomu po fekální mikrobiální transplantaci (FMT) u psů a koček. J. Suchodolski vyvinul test pro hodnocení psího mikrobiomu, tzv. index psí dysbiózy. Přednášky byly zaměřeny na roli mikrobiomu (fyziologická i v etiologii onemocnění), nové přístupy k diagnostice střevní dysbiózy, dietní opatření vs použití antibiotik u psů s enteropatií a na terapie střevní dysbiózy (probiotika a fekální transplantace mikrobiot). Interní medicíně předsedal MVDr. Václav Ceplecha, Ph.D. (ČR).

Sesterský paralelní program zahájila MVDr. Tereza Štěpánek Zavadilová (ČR) přednáškou na téma Anatomie oka/Oftalmologické vyšetření oka z pozice asistenta. Dědičné onemocnění oka popsal MVDr. Petr Gbelec (ČR). Problematiku oftalmologického pacienta v ordinaci řešila DVM Barbara Braus, Dipl. ECVO (Německo). Sérii přednášek uzavřela T. Zavadilová ve spolupráci s hostujícím anesteziologem MVDr. Vojtěchem Novákem, CertVA na téma odlišnosti vedení anestezie a předoperační přípravy chirurgických oftalmologických pacientů. Přesedajícím a moderátorem oftalmologického streamu byl MVDr. Jan Křeček (ČR).

Stream z diabetologie druhé víkendové soboty patřil BVetMed (Hons) Ruth Gostelow DipACVIM DipECVIM-ca MVetMed PhD PGCertVetEd FHEA MRCVS (Velká Británie), stream zobrazovacích metod prezentovala MVDr. Marta Schmidthalter Pekárková, Dipl. ECVDI (Švýcarsko).

R. Gostelow zmínila přístup k diabetickému pacientu, psovi a kočce ve své praxi, personalizovaný přístup v léčbě diabetu aneb remisi cukrovky u kočky, včetně výzvy a úskalí léčby diabetického pacienta. Odborné přednášky a diskusní fórum uváděla MVDr. Markéta Bosáková (ČR).

M. Schmidthalter Pekárková seznámila posluchače se zobrazovací diagnostikou abdominálních struktur a dolních cest dýchacích ve fyziologickém a patologickém stavu. Autorka upozornila na indikace k provedení a volbu jednotlivých zobrazovacích metod (USG, RTG, CT, MRI). Odborný program a diskusi moderovala MVDr. Lída Bicanová, ECVIM CA (Oncology, Rakousko).

Odborný program ukončila prezentace prof. MVDr. Davida Modrého, Ph.D. (ČR), ředitele společnosti Veterinární lékaři bez hranic ČR, která letos oslaví své 10. výročí existence.

Oftalmologický stream DVM Barbary Braus, Dipl. ECVO (Německo) druhé neděle byl zaměřen na tipy a triky při oftalmologickém vyšetření, akutní stavy v oftalmologii a řešení rohovkových vředů – od povrchových k perforujícím. Závěrečná přednáška oftalmologického streamu na téma trendy a novinky v oftalmologii patřila MVDr. Tereze Štěpánek Zavadilové (ČR), která odbornému programu předsedala.O přestávkách mezi přednáškami kladli posluchači přednášejícím odborné dotazy, na obrazovkách probíhala živá diskuse. Nedílnou součástí konference byly odborné postery.

Podrobnější informace najdete v prosincovém čísle časopisu Veterinářství.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down