3. Onkologický kongres

Ve dnech 7. až 9. září proběhl již potřetí v Jihomoravské metropoli v Brně onkologický kongres, v přednáškovém sále hotelu NoemArch.

Odborný program byl zahájen pátečním cytologickým prekongresem vedeným prof. I. Schwendenwein a Dr. A. Guija na téma cytologie kulatobuněčných nádorů. Sobotní přednášky byly věnovány pokročilé terapii lymfomu psů. Dr. K. Tomša uvedl infekční příčiny, které mohou být spojené se vznikem lymfomu nebo jej mohou pouze limitovat. Mnoho pacientů s lymfomem je prezentováno také kvůli paraneoplastickému syndromu. L. Marconato je přední evropskou specialistkou na terapii lymfomu u psů. Autorka popsala praktický přístup při výběru terapie lymfomu podle jeho stadia a typu, které pacienty léčit a které pouze monitorovat, vhodný perorální způsob terapie, který protokol použít, jak postupovat při recidivě a progresi tohoto onemocnění a jaký přípravek použít při imunoterapii lymfomu.Prof. M. Kleiter je jednou ze zakladatelů veterinární onkologie v Evropě. Zabývala se použitím radioterapie a klasické chemoterapie.

Nedělní program byl zaměřený na histiocytární choroby. Dr. P. Fictum představil jejich aktuální klasifikaci, uvedl benigní a vysoce agresivní nádory. Dr. M. Kovalík přiblížil přítomným posluchačům dermatologický přístup v diagnostice a terapii benigních histiocytárních onemocnění. Dr. K. Tomša zmínil management paraneoplastického syndromu. Dr. P. Proks představil zobrazovací metody při stagingu a monitoringu histiocytárních chorob a pro optimální diagnostiku metastáz a plánování léčby. Dr. K. Řeháková uvedla laboratorní a cytologické nálezy histiocytárních chorob a jejich interpretaci.

Histiocytární sarkomy z pohledu chirurga prezentoval doc. M. Crha. Upozornil na rizika recidivy a dehiscence, diagnostické, cytoreduktivní a kurativní chirurgie. Komplexní přístup k diagnostice a terapii lokalizovaného a diseminovaného histiocytárního sarkomu podala Dr. K. Stiborová. Poslední přednáška vysoce odborného kongresu patřila Dr. O. Škorovi, který představil kutánní lymfom jako imitátor histiocytárních chorob, mastocytomu a dalších kulatobuněčných nádorů.*

 Podrobnější informace najdete v informačním servisu listopadového čísla Veterinářství.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *