12.11.2007 | 12:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

..

Česká hipiatrická společnost
PRION, s.r.o.
Klinika chorob koní VFU Brno

si Vás dovolují pozvat
na odborný seminář
v rámci programu VETfair
na téma

Klinická patologie u koní

Místo konání:
Kongresové centrum Aldis v Hradci Králové
27. března 2009

Program

9.30 – 10.00: Registrace
10.00 – 10.40: Interpretace hematologického vyšetření u koní (MVDr. Barbora Bezděková, PhD.)
10.40 – 11.20: Myopatie u koní a jejich diferenciální diagnostika (MVDr. Eva Ludvíková, PhD.)
11.20 – 11.40: Občerstvení
11.40 – 12.20: Diferenciální diagnostika hepatopatií u koní (MVDr. Barbora Bezděková, PhD.)
12.20 – 13.00: Onemocnění močového aparátu – klinická patologie (MVDr. Petr Jahn, CSc.)
13.00: Oběd

Organizační pokyny

Účastnický poplatek:
člen ČHS 1.100,- Kč
nečlen ČHS 1.400,- Kč

Účastnický poplatek zahrnuje účast na semináři, sborník referátů a občerstvení.
Zašlete jej bezhotovostním převodem na konto ČHS č.: 1346645329/0800
u České spořitelny.
Jako variabilní symbol uveďte: 270309/rodné číslo
Storno poplatky za neúčast na semináři budou řešeny individuálně.

Přihlášky na seminář zašlete poštou, faxem nebo
e-mailem na adresu:
MVDr. P. Jahn, CSc.
Klinika chorob koní
Palackého 1/3,
612 42 BRNO
tel.: 541 562 376, fax.: 541 562 395,
e-mail: jahnp@vfu.cz

Uzávěrka přihlášek je 20. března 2009.

Klinická patologie u koní

P ř i h l á š k a
na odborný seminář
konaný dne 27. března 2009
v Kongresovém centru Aldis, Hradec Králové

jméno a příjmení

________________________________________
adresa

________________________________________
rodné číslo

________________________________________
Česká hipiatrická společnost,
PRION, s.r.o.,
Klinika chorob koní VFU Brno

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down