3rd ELS Scientific Meeting on Leptospirosis

Ve dnech 24. – 26. května 2018 proběhl již třetí evropský mítink ELS (European leptospirosis society) pod názvem 3rd ELS Scientific Meeting on leptospirosis and other rodent borne haemorrhagic fevers. Setkání se konalo v přístavním městě Alghero na středomořském italském ostrově Sardinie.

Společnost European leptospirosis society (ELS) vznikla v roce 2012 s cílem podpořit znalosti o leptospiróze a souvisejících hemoragických horečkách, prostřednictvím organizování regionálních setkání, vytváření sítí mezi evropskými institucemi a usnadnit získávání finančních prostředků na výzkum v této oblasti. Setkání se konají každé tři roky a jsou místem, kde mají přátelé a kolegové příležitost k výměně informací a vytváření vzájemné odborné spolupráce.

Setkání, spojeného s vědeckou konferencí, se zúčastnilo asi 150 odborníků z celého světa. Odborný program byl rozdělen do jednotlivých společných tematických celků: Zdraví, Klinické a diagnostické aspekty u lidí a zvířat, Reakce hostitele a imunologie u leptospirových onemocnění, a Nové možnosti v molekulární diagnostice. Celkem bylo předneseno šest odborných tematických přednášek, 37 odborných příspěvků a představeno 27 posterových sdělení. Celá tato odborná konference se konala pod záštitou hlavního oficiálního sponzora MSD Animal Health a zlatých sponzorů Zoetis a Boehringer Ingelheim.

Jako pracovníci společnosti Bioveta, a. s., jsme největší pozornost věnovali prezentacím o klinických aspektech onemocnění u zvířat, a imunologii  leptospirových onemocnění. Autor tohoto článku a ostatní spolupracovníci se aktivně zúčastnili jmenované konference svým posterem Nepeřený, J., Treml, F., Vrzal, V. „ Prevalence of antileptospiral serum antibodies in clinicaly healthy horses in Czech Republic“. Sdělení tohoto posteru velmi dobře zapadlo do odborného programu celé konference. Program celé konference byl velmi dobře naplánován, pozvání k účasti přijala celá řada evropských i světových odborníků v dané oblasti, a tudíž bylo setkání nesmírně zajímavé, poutavé a na vysoké odborné úrovni. Též zázemí konference se nedá nic vytknout, všichni účastníci měli ideální podmínky pro příjemné prožití této akce.*

MVDr. Vladimír Vrzal, CSc., Bioveta, a. s., Ivanovice na Hané

Podrobnější informace najdete v červnovém čísle časopisu Veterinářství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *