14.04.2003 | 11:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

A ještě jedna inspekce

V uplynulém týdnu dlela v ČR ještě jedna EU inspekce, která se zaměřila na kontrolu toho, jak zvyšují svou úroveň závody zpracovávající drůbež, vejce a ryby.

Od 7. dubna čtyři inspektoři z kontrolního orgánu EU navštívili drůbeží porážky, zpracovny, farmy na výkrm brojlerů, závod na zpracování vajec a závod na zpracování ryb.
I v EU je zájem, aby zpracovatelské závody v kandidátských zemích, které se svou produkcí budou zúčastňovat společného trhu splňovaly veterinární legislativu EU, která se této oblasti dotýká.
Inspektoři vyjádřili uspokojení, že z hlediska naší veterinární legislativy neočekávají žádné zdržení, neboť novela veterinárního zákona nabude účinnosti prvního července. Zaregistrovali v této novele povinnost nově registrovat všechny provozy u nově vznikajících okresních veterinárních správ s tím, že u provozů, které podmínky nesplní novela umožňuje registraci neschválit. Zároveň si též inspekce povšimla v novele zakotvenou možnost čerpat přechodné období.
Dále inspekce souhlasí s novým způsobem klasifikace zpracovatelských provozů do pěti tříd, přičemž pátá kategorie bude nevyhovující, a ta nebude moci po prvním lednu 2004 existovat. Návody, jak provozy členit a hodnotit v těchto dnech Státní veterinární správa distribuuje na místně příslušné veterinární správy.
Potěšitelné je zjištění této inspekce a zaslouží pozornosti. V porovnání s předchozími inspekcemi podle ní došlo k markantnímu zlepšení úrovně pracovníků, kteří vykovávají veterinární dozor v oblasti zdravotní nezávadnosti potravin a hodnocení zpracovatelských potravinářských provozů. Zajisté tomu tak je i díky systému školení a vzdělávání.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down