10.05.2004 | 07:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aby dopravci byli jen dobří

Ti, kdo převážejí živá zvířata musejí splňovat ustanovení veterinární legislativy, proto pořádá Státní veterinární správa ČR jejich školení. Jedině ti, kdo získají osvědčení o odborné kvalifikaci dopravce přepravujícího zvířata budou schváleni a registrováni a mohou provozovat tuto živnost.

Na webových stránkách Státní veterinární správy (www.svscr.cz) lze najít podrobnější informace a pozvánky na dvoudenní kurzy, které se konají ve školicím středisku v areálu Státního veterinárního ústavu Praha. Informace: v.stejskal.svua@svscr.cz a reception@svscr.cz.
Aby si přepravci uvědomili svou odpovědnost, uvádíme několik zásad, které musejí dodržovat:
Lze například uvést, že podle druhu zvířat odesílatel v součinnosti s dopravcem musí zajistit dostatek prostoru k tomu, aby zvířata při přepravě mohla zaujmout odpovídající přirozený postoj, v případě potřeby byla oddělena přepážkami chránícími je proti pohybům dopravního prostředku, a popřípadě měla prostor pro ležení. Musí též zabezpečit zvířata před nepříznivým počasím a výraznými rozdíly v klimatických podmínkách, dále větrání a objem vzduchu tak, aby odpovídaly podmínkám přepravy a byly přiměřené druhu a počtu přepravovaných zvířat. Dále musí přepravce zajistit zvířatům během přepravy ve stanovených intervalech napájení a musí přizpůsobit jízdu tak, aby se zabránilo nadměrným otřesům nebo naklánění.
Zvíře lze přepravovat pouze tehdy, pokud jeho tělesný stav plánovanou přepravu dovoluje a pokud byla pro přepravu, i pro převzetí zvířete v místě určení učiněna potřebná opatření.
Přepravují-li se zároveň zvířat různých druhů v jednom dopravním prostředku, musejí být umístěna odděleně podle druhů. Nesnášenlivá zvířata, nebo se takto akutně projevující, nebo jsou-li sama vystavena trvalému agresivnímu chování jiných, musejí být umístěna odděleně.
Nekastrovaní pohlavně dospělí samci skotu, prasat, koní, oslů a jejich kříženců, ovcí nebo koz se musejí přepravovat odděleně od samic. Kanci starší 6 měsíců a hřebci starší 18 měsíců se musejí přepravovat odděleně jeden od druhého. Koňům, oslům a jejich křížencům, kteří nejsou přepravováni v oddělených stáních nebo boxech a jsou podkováni, se musí odstranit podkovy na zadních končetinách. Nejedná-li se o necvičená hříbata, musejí mít přepravovaní koně nasazenu ohlávku.
Takto by se dalo pokračovat. Snad ještě pro účel tohoto sdělení a představu lze říci, že nelze přepravovat nemocná nebo zraněná zvířata, samice nacházející se ve stadiu porodu nebo samice, které porodily před méně než 48 hodinami, anebo samice, které pravděpodobně během přepravy porodí, mladé savce, u kterých dosud není úplně zhojen pupek s výjimkou králíků, dále savce, kteří dosud nebyli odstaveni od matky nebo kteří dosud nepřivykli samostatnému přijímání potravy a tekutin, pokud nejsou přepravováni společně s matkou; to neplatí u volně žijících zvířat v případě, kdy může dojít k ohrožení mláděte matkou, a dále nelze přepravovat jeleny, srnce a daňky, kteří mají pokryto paroží lýčím.
Dále by se dalo pokračovat mnoha podrobnostmi, nutností mít plán cesty, atd. atd. Na této ukázce je patrné, že přeprava živých zvířat není zase tak jednoduchá, jak by se mohlo na první pohled zdát. Proto je nutnost požadovat absolvování kurzu zcela na místě.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down