12.03.2019 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Africký mor prasat – z pohledu epizootologie

Prodělalová, J., Václavek, P., Barták, P., Celer, V., Šatrán, P., Faldyna, M. Africký mor prasat – z pohledu epizootologie. African swine fever – from the view of epizootology. Veterinářství 2019;69(3):162-168.

SOUHRN

Africký mor prasat (AMP) byl poprvé identifikován začátkem 20. století ve východní subsaharské Africe jako příčina úhynů domácích prasat. Bylo zjištěno, že ve stejné oblasti žijící prasata bradavičnatá mohou být tzv. perzistentně infikovaná bez rozvoje klinických příznaků. Následně bylo toto onemocnění rozšířeno v populaci domácích prasat většiny zemí subsaharské Afriky. V Evropě se virus AMP poprvé objevil v roce 1957 ve Španělsku a v roce 1960 v Portugalsku. Odtud byl rozšířen do jižní Ameriky a do Karibiku. V polovině 90. let minulého století se podařilo eradikovat toto onemocnění ve všech zemích – kromě Afriky a Sardinie. To, co nyní zažíváme, je druhá vlna šíření AMP – přes Gruzii, část Ruské federace, Ukrajinu, Bělorusko, Moldávii, pobaltské stády a Polsko – až do České republiky. V Evropě byla nákaza AMP následně zavlečena také na Balkán (Rumunsko, Bulharsko), do Maďarska, ale také do Belgie. Nová ohniska této nákazy jsou popisována ve východní části Ruské federace, v Číně i v Mongolsku. V České republice se toto onemocnění objevilo v červnu roku 2017 na Zlínsku. Jak ukazují dosavadní zkušenosti z tohoto ohniska, ale i z jiných zemí, které se s tímto onemocněním potýkají, omezení šíření AMP je možné pouze díky důsledné spolupráci mezi místně příslušnou Státní veterinární správou, mysliveckými sdruženími, místní samosprávou, v místě hospodařícími zemědělci a dostatečně poučenou veřejností. Cílem tohoto článku je přiblížit čtenářům veterinární pohled na toto významné onemocnění prasat.

 

SUMMARY

African swine fever (ASF) was first identified in the early 20th century in East Sub-Saharan Africa as the cause of domestic swine deaths. Very quickly, however, it was also found that in the same area live warthogs could be persistently infected without the development of clinical symptoms. Subsequently, this disease was extended to the domestic swine population of most Sub-Saharan African countries. In Europe, it first appeared in 1957 in Spain and 1960 in Portugal. From there, it was extended to South America and the Caribbean. In the mid-1990s, this disease was eradicated in all countries - except Africa and Sardinia. What we have being experienced is the second wave of dissemination - through Georgia, part of the Russian Federation, Ukraine, Moldova, Baltic herds and Poland - to the Czech Republic. In Europe, ASF is spreading to the Balkan Peninsula, and at September 2018 ASF emerged in Belgium. In addition, cases of this disease have also been reported in the eastern part of Russia, at the border with Mongolia. During 2018, ASF hit China as the world's largest pig producer. The disease occurred in the Czech Republic in June 2017 in Zlín region. As shown by past experience from outbreak in the Czech Republic but also from other countries with which the disease is confronted, the restriction of disease spreading is only possible thanks to a consistent co-operation between the competent State Veterinary Administration, hunting associations, local authorities, local farmers and a well-informed public. The aim of this article is to bring to the reader a veterinary view of this significant disease of pigs.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down