10.03.2023 | 07:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aktuální onemocnění trávicího traktu v zájmových chovech plazů a ptáků České republiky

Knotek Z., Čermáková E., Kolečkářová M., Petríková M., Vrbasová L. Aktuální onemocnění trávicího
traktu v zájmových chovech plazů a ptáků České republiky. Current diaeases of the digestive
tract in the hobby breeding in reptiles and birds in the Czech Republic. Veterinářství 2023;73(2):61-66.

SOUHRN
Práce přináší stručný přehled nejzávažnějších infekčních onemocnění trávicího traktu plazů a ptáků zájmových chovů, se kterými se mohou setkat veterinární lékaři na klinikách v České republice. U hadů jsou zmíněny arenavirové infekce a protozoární parazitózy vyvolané kryptosporidiemi a entamebami, u ještěrů adenovirové infekce a protozoární parazitózy, které způsobují rody Isospora, Eimeria a Cryptosporidium. U želv jsou uvedeny herpesvirové infekce. Je diskutována i závažnost bakteriálních infekcí a zdůrazněn význam včasné diagnostiky moderními diagnostickými metodami. Závažnými aktuálními infekcemi trávicího traktu ptáků zájmových chovů jsou virová neuropatická gastrická dilatace a makrorabdóza. Určení správné diagnózy virové neuropatické gastrické dilatace ptáků je založeno na stanovení titru protilátek v periferní krvi, případně vyšetření kloakálního stěru pomocí metod PCR. U makrorabdózy je prokázáno, že cytologické vyšetření vzorků stolice vykazuje jen velmi omezenou spolehlivost, zejména pokud není prováděno opakovaně. Účinná léčba makrorabdózy je založena na použití amfotericinu B. Tradiční použití benzoanu sodného se v tomto směru ukazuje jako neúčinné.

SUMMARY
This study deals with a brief overview of the most serious infectious diseases of the digestive tract of both reptiles and birds of hobby breeding, which can meet veterinarians at the clinics in the Czech Republic. In snakes, there are mentioned arenavirus infections and protozoan parasitoses caused by cryprosporidia and entameba, in lizards adenovirus infections and protozoan parasitoses that cuase the genus Isospora, Eimeria and Cryptosporidium. Herpesvirus infections have been presented in tortoises. The seriousness of bacterial infections is also discussed and the importance of early diagnosis with modern diagnostic methods is emphasized. Serious current infections of the digestive tract of birds in breeding hobby are viral psittacine proventricular dilatation and macrorhabdosis. Establishment of the correct diagnosis of viral psittacine proventricular dilatation is based on the assessment of the antibody titre in peripheral blood and/or examination of the cloacal smear using PCR methods. In macrorhabdosis, it is proven that the cytological examination of stool samples shows only very limited reliability, especially if it is not performed repeatedly. Effective treatment of macrorhabdosis is based
on the use of amphotericin B. The traditional use of sodium benzoate is ineffective in this regard.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down