Aktuální pohled ACVIM na boreliózu u psů a koček

Vlivem klimatických změn, migrací ptáků a rostoucích městských aglomerací dochází k rozšiřování infikovaných klíšťat. K dispozici jsou nové diagnostické testy, umožňující odhalit koinfekce a další nemoci s podobnou manifestací, jako je lymská borelióza (LB) i rozlišit vakcinační protilátky od akutních a chronických postinfekčních a sledovat klesající protilátky po terapii.

V poslední dekádě došlo k rozšíření znalostí o velké skupině bakterií rodu Borelia, variabilitě kmenů B. burgdorferi (Bb) sensu stricto a o skupině dalších nemocí, přenášených klíšťaty.
Většina séropozitivních psů a koček nevykazuje příznaky onemocnění (ani nakažených přirozenou cestou ani experimentálně infikovaných). Příznaky lymské artritidy u malého počtu infikovaných psů jsou přechodné nebo rychle mizí po antimikrobní terapii. Příznaky dermatologické, neurologické nebo kardiologické, známé z humánní medicíny, jsou u psů a koček vzácné a málo zdokumentované. Nejvážnější forma lymské nefritidy je méně častá než artritida, dosud nebyla provedena experimentální studie o patogenezi, terapii a prevenci a nejsou dostupné barvicí techniky, prokazující, že imunokomplexy v glomerulech pochází z LB. I tak jsou k dispozici IRIS postupy empirické terapie lymské nefritidy.

V tomto článku se autoři snaží nalézt odpovědi na otázky: které druhy jsou nejčastější, kde jsou endemické oblasti, jaká je klinická manifestace, které jsou diagnostické testy pro potvrzení expozice Bb a klinicky nemocné, které testy provádět u zdravých pacientů, je-li vhodná terapie u seropozitivních psů bez kliniky a bez proteinurie a jaké jsou doporučené preventivní zásahy.*

LITTMAN M. P., GERBER B., GOLDSTEIN R. E., LABATO M. A., LAPPIN M. R, MOORE G. E. ACVIM consensus update on Lyme borreliosis in dogs and cats. JVIM 2018;32(3):887-903.

Podrobnější informace najdete v červencovém čísle časopisu Veterinářství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *