28.07.2022 | 04:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aktuální poznatky o virech včela jejich prevalenci v České republice

Vočadlová K., Hoštičková I., Hýbl M., Mráz P. Aktuální poznatky o virech včel a jejich prevalenci
v České republice.
Veterinářství 2022;72(7):404-408.

SOUHRN
Infekční virová onemocnění jsou jednou z hlavních příčin morbidity a mortality u lidí a živočichů. Přibývající množství studií naznačuje, že mají patrně zásadní roli také v poklesu populací hmyzích opylovatelů. Vzhledem k zásadnímu významu opylování pro přírodní a zemědělské ekosystémy vyvolaly rozsáhlé úhyny včely medonosné a dalších opylovatelů v posledních desetiletích značné znepokojení. Ačkoliv dříve viry nebyly vnímány jako zásadní hrozba pro včelstvo, vlivem biotických a abiotických faktorů se prevalence a virulence některých virů během několika desítek let značně zvýšily. Díky častým mutacím jsou viry schopné rychle se adaptovat také na nové hostitele je jejich výskyt a šířeni jsou tak obtížně kontrolovatelné. Rozvoj technik sekvenování a metagenomiky přispěl k objevení dosud nepopsaných virů, získání nových poznatků o ekologii včelích virů, jejich šíření a hostitelském spektru.

SUMMARY
The emerging viral diseases are one of the main causes of morbidity and mortality in humans and animals. The increasing number of studies implies their significant role also in insect pollinators’ declines. Due to the crucial function of pollination in natural and agricultural ecosystems, the largescale declines of honeybees and other pollinators in the past decades raised a significant concern. Although the viruses were not considered a major threat for honeybee colony in the past, the prevalence
and virulence of some honeybee-associated viruses have considerably increased over the last decades. Furthermore, due to the high mutation rate, viruses are able to rapidly adapt to new hosts and their incidence and spread is therefore difficult to control. The development of the sequencing techniques and metagenomics has contributed to the discovery of yet not described viruses and the better understanding of the ecology of honeybee viruses, their spread and host range.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down