22.02.2021 | 03:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aktuální případy otrav ptáků a savců karbofuranem v ČR a možnosti léčby této otravy

Široká Z., Hlubocká K., Rozsypalová L., Horal D., Sedláček J., Tomešek M., Karafiát Z. Hancvenclová I., Janoušková L., Retta K., Karafiátová A., Bureš J. Aktuální případy otrav ptáků a savců karbofuranem v ČR a možnosti léčby této otravy. Current cases of poisoning in birds and mammals by carbofuran in the Czech Republic and possibilities of therapy of this poisoning. Veterinářství 2021;71(2):94-104.

SOUHRN

V poslední době se na území ČR znovu ve zvýšené míře objevují záměrné otravy zvířat. Velmi často se jedná o otravy vysoce nebezpečným karbamátovým insekticidem karbofuranem, a to přesto, že je v ČR i celé EU již od roku 2008 zakázáno jeho použití i držení. Vzhledem k tomu, že se jedná o silný toxin s rychlým účinkem, který může být nebezpečný jak po požití, tak po dermálním kontaktu, a který působí otravy u všech druhů zvířat včetně otrav u člověka, je nezbytné o tomto problému opět informovat veřejnost, snažit se zvyšovat počet laboratorně prokázaných případů a hlásit případy Policii ČR i příslušným orgánům státní správy a odborným společnostem. Dále by měl být kladen důraz na snahu léčit otrávená zvířata (jak savce, tak ptáky, domestikovaná zvířata i volně žijící) řádně a intenzivně pomocí snadno dostupných antidot, nejen podpůrnou péčí. Cílem tohoto příspěvku je dále poukázat na vysoký počet otrav u dravých ptáků, představit jednotlivé zaznamenané případy a uvést možnosti léčby této otravy u savců i ptáků.

 

SUMMARY 

Recently, an increase in intentional poisoning of animals has been detected in the Czech Republic. Very often the poison responsible for those toxicoses proves to be a highly dangerous carbamate pesticide carbofuran, despite the fact that its use and possession has been banned since 2008 in both the Czech Republic and European Union. Considering the fact that carbofuran is highly toxic with very quick onset of effects both after ingestion and dermal contact and the fact that it can cause poisoning in all species of animals including humans, it is necessary to raise awareness of this issue in the public again and to try to increase the number of reported and laboratory confirmed cases, as well as increase reporting those cases to the Police, local authorities and to environmental protection and scientific associations. Moreover, there should be an emphasis on the effort to treat the affected patients (both mammals and birds, domestic animals and wildlife) properly and intensely using the available antidotes instead of just supportive treatment. The aim of this article is moreover to point out the very high incidence of those poisonings in raptors, to introduce individual cases and give an overview of the possible therapy in such situations.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down