14.12.2022 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Akutní poškození ledvin III: Terapie, prognóza, prevence

Kovaříková S., Raušerová-Lexmaulová L. Akutní poškození ledvin III: Terapie, prognóza, prevence. Acute kidney injury III: Therapy, prognosis, and prevention. Veterinářství 2022;72(12):709-715.

SOUHRN
Terapie akutního poškození ledvin obecně spočívá v nespecifických krocích, které by měly korigovat deficit tekutin, elektrolytové a acidobazické abnormality, podporovat diurézu a mírnit uremické komplikace a to vždy podle aktuálního stavu pacienta. Kromě těchto nespecifických kroků se v případě zjištění konkrétní příčiny akutního poškození ledvin uplatní i specifická terapie. To se týká pacientů s intoxikací etylenglykolem, pacientů s leptospirózou nebo pyelonefritidou. Prognóza akutního poškození ledvin závisí na primární příčině, rozsahu poškození ledvin, dalších souběžných problémech a dostupnosti diagnostických a terapeutických postupů. Prevence vzniku akutního poškození ledvin znamená vyloučení rizikových faktorů, případně alespoň zmírnění jejich účinku.*

SUMMARY
Therapy of acute kidney injury generally consists of non-specific steps to correct fluid deficits, electrolyte and acid-base balance abnormalities, promotion of diuresis, and alleviation of uremic complications, always according to the patient's current condition. In addition to these non-specific steps, specific therapies are applied when a specific cause of acute kidney injury is identified. This applies to patients with ethylene glycol intoxication, patients with leptospirosis or pyelonephritis. The prognosis of acute kidney injury depends on the primary cause, the extent of kidney damage, other concomitant problems and the availability of diagnostic and therapeutic procedures. Prevention of acute kidney injury means eliminating risk factors or at least mitigating them.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down